Discussion:
Radiotelefon
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Jasiu
2004-02-09 18:54:53 UTC
Permalink
Raw Message
Czy można gdzieś kupić radiotelefon z takimi częstotliwościami jakie są na
kolei? Albo czy ktoś wie jakie częstotliwości stosowane są na PKP.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Pedro
2004-02-09 19:16:18 UTC
Permalink
Raw Message
Czy mo¿na gdzie¶ kupiæ radiotelefon z takimi czêstotliwo¶ciami jakie s± na
kolei? Albo czy kto¶ wie jakie czêstotliwo¶ci stosowane s± na PKP.
Poszukaj na allegro, czesto mozna cos okazyjnego trafic. Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
Czestotliwosci kanalow lacznosci PKP znajdziesz m.in. tu:
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php

Pedro
Darkman
2004-02-09 20:04:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pedro
Czy mo¿na gdzie¶ kupiæ radiotelefon z takimi czêstotliwo¶ciami jakie s± na
kolei? Albo czy kto¶ wie jakie czêstotliwo¶ci stosowane s± na PKP.
Poszukaj na allegro, czesto mozna cos okazyjnego trafic. Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
Trochê siê wykosztujesz kupuj±c nowe radio (chyba, ¿e masz spore fundusze),
lepiej poszukaæ jakiego¶ u¿ywanego radia pracuj±cego na 2m (najlepiej
rêczne, ale wtedy masz ma³y zasiêg) obs³uguj±cego czêstotliwo¶ci 150.xxx MHz
Post by Pedro
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php
Gdzie¶ im wciê³o kana³ R9- 150.200 MHz, a tak poza tym to mam tak± mapkê
zrobion± przez siebie gdzie zaznaczy³em jakie obowi±zuj± kana³y
radiotelefonów na niektórych liniach, trochê tego jest, ale s± du¿e braki.
Nie mogê umie¶ciæ publicznie tej mapki bo skan jej jest zrobiony przez
Ziemka G. "Glizdê" i pisze, ¿e jest tylko do u¿ytku prywatnego.

P.S.
Mam to szczê¶cie, ¿e mój tata jest krótkofalowcem :-))) i posiada radio na
którym s³ucham sobie kolei w moim regionie, a zasiêg mam spory ok. 80 km,
przy sprzyjaj±cych warunkach to s³yszê nawet Warszawê (z Piotrkowa Tryb.)
Jakby co to w miarê mo¿liwo¶ci mogê pomóc.

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
m***@op.pl
2004-02-09 21:01:31 UTC
Permalink
Raw Message
Trochę się wykosztujesz kupując nowe radio (chyba, że masz spore fundusze),
lepiej poszukać jakiegoś używanego radia pracującego na 2m (najlepiej
ręczne, ale wtedy masz mały zasięg) obsługującego częstotliwości 150.xxx MHz
A czy możesz mi polecić jakieś radio pracujące na tych częstotliwościach.Może
być używane albo nowe i mniej więcej w jakich cenach.Co oznacza to 2m?Z góry
dzięki!!!
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Darkman
2004-02-10 10:32:54 UTC
Permalink
Raw Message
A czy mo¿esz mi poleciæ jakie¶ radio pracuj±ce na tych
czêstotliwo¶ciach.Mo¿e
byæ u¿ywane albo nowe i mniej wiêcej w jakich cenach.Co oznacza to 2m?Z
góry
dziêki!!!
2m to pasmo amatorskie (i chyba nie tylko?), tak siê nazywa, nie wiem jakie
czêstotliwo¶ci obejmuje. Nale¿y poszukaæ jakiego¶ tañszego radia, najlepiej
rêczne, bêdzie taniej (w granicach 300 z³), tylko to radio (mo¿e byæ sam
odbiornik) musi pracowaæ w czêstotliwo¶ciach nas interesuj±cych, raczej
bêdzie to zakres 150.000 MHz - 151.000 MHz, czyli czêstotliwo¶æ SOK ju¿ nie
obejmie ;-)

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
m***@op.pl
2004-02-12 18:58:49 UTC
Permalink
Raw Message
Mam takie pytanko.Czy na takie radiotelefony pracujące w takich
częstotliwościach jak na PKP trzeba mieć jakieś pozwolenie?Czy w sklepie
sprzedadzą mi taki radiotelefon bez problemu?Czy może mi ktoś polecić jakieś
radyjko (może być nowe), jakaś nazwa, symbol?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jaco
2004-02-12 19:15:03 UTC
Permalink
Raw Message
W pale siê nie mie¶ci (biurokracja), ale mam w pracy (PKP) upowa¿nienie do
u¿ytkowania radia na terenie zak³adu z zaznaczeniem, ¿e urz±dzenie wchodzi w
sk³ad s³uzbowej radiotelefonicznej sieci dorgowej i utrzymania. Wydano mi je
02.01.2004 i wa¿ne jest do koñca roku.
Pedro
2004-02-12 19:19:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jaco
W pale siê nie mie¶ci (biurokracja), ale mam w pracy (PKP) upowa¿nienie do
u¿ytkowania radia na terenie zak³adu z zaznaczeniem, ¿e urz±dzenie wchodzi w
sk³ad s³uzbowej radiotelefonicznej sieci dorgowej i utrzymania. Wydano mi je
02.01.2004 i wa¿ne jest do koñca roku.
To jest jakies wewnatrzzakladowe upowaznienie, czy wydala to jakas
instytucja zewnetrzna (PAR)?

Pedro
loksim
2004-02-12 20:15:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pedro
To jest jakies wewnatrzzakladowe upowaznienie, czy wydala to jakas
instytucja zewnetrzna (PAR)?
PAR juz nie istnieje
a w ramach PKP zezwolenia sa wewnetrzne

loksim
Pedro
2004-02-12 20:21:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loksim
Post by Pedro
To jest jakies wewnatrzzakladowe upowaznienie, czy wydala to jakas
instytucja zewnetrzna (PAR)?
PAR juz nie istnieje
Racja, teraz kompetencje PAR przejal URT.
Post by loksim
a w ramach PKP zezwolenia sa wewnetrzne
Czyli rozumiem, ze PKP dostaje od URT zezwolenie na okreslone czestotliwosci
a PKP wewnetrznie upowaznia poszczegolnych pracownikow do korzystania z
radiolacznosci?

Pedro
loksim
2004-02-12 20:29:35 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pedro
Racja, teraz kompetencje PAR przejal URT.
URTiP
Post by Pedro
Czyli rozumiem, ze PKP dostaje od URT zezwolenie na okreslone
czestotliwosci
Post by Pedro
a PKP wewnetrznie upowaznia poszczegolnych pracownikow do korzystania z
radiolacznosci?
mniej wiecej

loksim
Robert Tomasik
2004-02-13 19:54:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pedro
Racja, teraz kompetencje PAR przejal URT.
Ale to w praktyce to samo, tylko inny szyld. Te same osoby. Zbliżone
kompetencje (bo nie chce mi się sprawdzać, czy dokładnie takie same).
loksim
2004-02-13 20:44:45 UTC
Permalink
Raw Message
Ale to w praktyce to samo, tylko inny szyld. Te same osoby. Zbli¿one
kompetencje (bo nie chce mi siê sprawdzaæ, czy dok³adnie takie same).
policja to milicja, a sg to wop
abw to sb, a pln to plz
skoro wszystko to samo, to po co ludzie uzywaja nowych nazw ?

loksim
Robert Tomasik
2004-02-13 23:47:45 UTC
Permalink
Raw Message
U?ytkownik "loksim" <***@WON_SPAMpoczta.onet.pl> napisa? w wiadomo?ci news:c0jcvs$mgk$***@news.onet.pl...

A Ty wiesz ile można zarobić na zmianie nazwy? Nowe pieczątki, nowe
szyldy. no i gratyfikacja dla autora pomysłu. No bo faktycznie wie widzę
większego sensu zmiany tych wymienionych przez Ciebie nazw. No może
Policja, bo to na całym cywilizowanym świecie się tak nazywa.
Darkman
2004-02-12 21:09:12 UTC
Permalink
Raw Message
Mam takie pytanko.Czy na takie radiotelefony pracuj±ce w takich
czêstotliwo¶ciach jak na PKP trzeba mieæ jakie¶ pozwolenie?Czy w sklepie
sprzedadz± mi taki radiotelefon bez problemu?Czy mo¿e mi kto¶ poleciæ
jakie¶
radyjko (mo¿e byæ nowe), jaka¶ nazwa, symbol?
Ma³e wyja¶nienie, je¶li kupisz co¶ to nie radiotelefon tylko radio ;-) a co
do nas³uchiwania to raczej nie ma pozwoleñ, je¶li nie bêdziesz zak³óca³
czêstotliwo¶ci to napewno nic Ci nie zrobi±. Radio, tak jak pisa³em lepiej
kupiæ rêczniaka, wyjdzie taniej, ale kosztem zasiêgu. Co do sklepu, powinni
ci sprzedaæ, a radio mo¿e byæ firmy Alinco, Icom, Kenwood i wiele innych.
P.S.
Pamiêtaj aby radio pracowa³o na interesuj±cych nas (MK) czêstotliwo¶ciach.

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Remik
2004-02-13 14:33:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by m***@op.pl
Mam takie pytanko.Czy na takie radiotelefony pracujące w takich
częstotliwościach jak na PKP trzeba mieć jakieś pozwolenie?Czy w sklepie
sprzedadzą mi taki radiotelefon bez problemu?Czy może mi ktoś polecić jakieś
radyjko (może być nowe), jakaś nazwa, symbol?
Skoro Twoj stan wiedzy na ten temat jest - nie oszukujmy sie - znikomy,
kup sobie lepiej SKANER. Nie zrobisz sobie krzywdy i innym :>

SKANER - urzadzenie wylacznie ODBIERAJACE eter, brak w nim mozliwosci
nadawania.

Remik
p***@poczta.onet.pl
2004-02-14 20:04:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darkman
2m to pasmo amatorskie (i chyba nie tylko?), tak siê nazywa, nie wiem jakie
czêstotliwo¶ci obejmuje. Nale¿y poszukaæ jakiego¶ tañszego radia, najlepiej
rêczne, bêdzie taniej (w granicach 300 z³), tylko to radio (mo¿e byæ sam
odbiornik) musi pracowaæ w czêstotliwo¶ciach nas interesuj±cych, raczej
bêdzie to zakres 150.000 MHz - 151.000 MHz, czyli czêstotliwo¶æ SOK ju¿ nie
obejmie ;-)
Nie jestem specem od radia, ale czy Motorola GP 320 o takich parametrach:

Parametry nadajnika
Czêstotliwo¶æ: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
Odstêp miêdzykana³owy: 12,5/20/25 kHz
Stabilno¶æ czêstotliwo¶ci :
(od -25°C do +55°C, +25°C Ref.) ?2,5 ppm
Moc: 136-174 MHz: 1-5W
403-470 MHz: 1-4W

wystarczy?
http://www.radiotelefony.pl/radiotelefony-przenosne/radiotelefony.html
loksim
2004-02-14 21:25:27 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@poczta.onet.pl
Parametry nadajnika
Czêstotliwo¶æ: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
wystarczy?
nie istnieje takie radio
albo VHF (wowczas wystarczy) albo UHF

loksim
Darkman
2004-02-14 23:01:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@poczta.onet.pl
Parametry nadajnika
Czêstotliwo¶æ: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
Odstêp miêdzykana³owy: 12,5/20/25 kHz
(od -25°C do +55°C, +25°C Ref.) ?2,5 ppm
Moc: 136-174 MHz: 1-5W
403-470 MHz: 1-4W
wystarczy?
http://www.radiotelefony.pl/radiotelefony-przenosne/radiotelefony.html
Wa¿niejszy jest odbiornik:

Parametry odbiornika
Czêstotliwo¶æ: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
Odstêp miêdzykana³owy: 12,5/20/25 kHz

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
loksim
2004-02-15 06:16:29 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darkman
Parametry odbiornika
Czêstotliwo¶æ: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
nie istnieje takie radio motoroli
albo VHF albo UHF

loksim
Iwo Tondos
2004-02-15 08:36:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loksim
nie istnieje takie radio motoroli
albo VHF albo UHF
Poza tym, GP 320 jest radiotelefonem jedno kanałowym.
--
********************************
Pzdr Iwo
www.iwo.asternet.pl
i.tondos[at]LHS.pl
gg://1986344
Darkman
2004-02-15 09:07:40 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loksim
nie istnieje takie radio motoroli
albo VHF albo UHF
Nie wiem czy istnieje, czy nie ale takie dane s± na stronie:
http://www.radiotelefony.pl/radiotelefony-przenosne/radiotelefony.html

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
loksim
2004-02-15 10:26:59 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@poczta.onet.pl
http://www.radiotelefony.pl/radiotelefony-przenosne/radiotelefony.html
to sie faktycznie nie popisali
dla lajkonika opis jest bzdurny

loksim
Remik
2004-02-16 15:04:25 UTC
Permalink
Raw Message
Post by p***@poczta.onet.pl
Parametry nadajnika
Częstotliwość: VHF: 136-174 MHz
UHF: 403-470 MHz
Odstęp międzykanałowy: 12,5/20/25 kHz
(od -25°C do +55°C, +25°C Ref.) ?2,5 ppm
Moc: 136-174 MHz: 1-5W
403-470 MHz: 1-4W
wystarczy?
Wystarczylby CI sam odbiornik. Naprawde nie widze celu (a tym bardziej
powiedzialbym ze jest to NIEWSKAZANE) nadawania amatorskiego (to sie
nazywa w jezyku krotkofalowcow normalnie PIRACTWO i jest scigane przez
odpowiednie organy z policja wlacznie). Sadzisz, ze uda CI sie troche
"pospiewac" w eter bez zadnych konsekwencji? Jezeli tak, polecam
poczytac grupy dyskusyjne poswiecone wlasnie piractwu - niektorzy
autorzy postow przescigaja sie w pomyslach "jak tu nadac, a nie byc
zlapanym" i uprzedzam - wcale to nie jest takie proste...

Czestotliwosc Ci wystarczy wylacznie VHF 136-174 Mhz, 400tka chyba
wylacznie po to zeby sobie pogadac z sasiadem z bloku obok, bo to jest
pasmo amatorskie.

Naprawde zachecam i radze kupic sam odbiornik (skaner) - cena 50% albo i
wiecej nizsza niz radiotelefonu, a frajdy niewiele mniej. Do tego zadne
ryzyko zlapania, namierzenia i wszystkich nerwow z tym zwiazanych.
Polecam np. Maycom AR-108, ktorego sam uzywam juz ponad rok, w cenie
okolo 300zl (nowy, z tym ze nie widze go w aktualnej ofercie Maycomu...)
lub FR-100 w cenie 395zl:
http://www.maycom.pl/pages/oferta_radiotelefony.htm#fr100

Remik
Darkman
2004-02-16 20:45:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Remik
Sadzisz, ze uda CI sie troche
"pospiewac" w eter bez zadnych konsekwencji? Jezeli tak, polecam
poczytac grupy dyskusyjne poswiecone wlasnie piractwu - niektorzy
autorzy postow przescigaja sie w pomyslach "jak tu nadac, a nie byc
zlapanym" i uprzedzam - wcale to nie jest takie proste...
No, to chyba zale¿y na jakich czêstotliwo¶ciach nadajemy, ale nie czytam
takich grup i nie wiem dok³adnie
Post by Remik
Czestotliwosc Ci wystarczy wylacznie VHF 136-174 Mhz, 400tka chyba
wylacznie po to zeby sobie pogadac z sasiadem z bloku obok, bo to jest
pasmo amatorskie.
Pasmo, ale dla kogo, je¶li CB to mo¿esz sobie gadaæ do woli, je¶li
radiokrótkofalarskie czêstotliwo¶ci to trzeba mieæ ZEZWOLENIE i ja te¿
odradzam tam siê komu¶ wcinaæ ;-)

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Krzysztof
2004-02-27 15:14:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Remik
Polecam np. Maycom AR-108, ktorego sam uzywam juz ponad rok, w cenie
okolo 300zl (nowy, z tym ze nie widze go w aktualnej ofercie Maycomu...)
http://www.maycom.pl/pages/oferta_radiotelefony.htm#fr100
Remik
Pod ofertą MAYCOM FR-100 pisze "Wymaga pozwolenia".Czyje ma być to pozwolenie?
Czy bez niego skaner ten będzie bezużyteczny?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
loksim
2004-02-27 16:39:56 UTC
Permalink
Raw Message
Pod ofert± MAYCOM FR-100 pisze "Wymaga pozwolenia"
nie wymaga
Czyje ma byæ to pozwolenie?
niczyje
Czy bez niego skaner ten bêdzie bezu¿yteczny?
nie

loksim

Br52
2004-02-10 07:53:02 UTC
Permalink
Raw Message
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz,
Co jest przypisane do tego kanału? Może nie jest on wcale urzywany?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Big Brother
2004-02-10 08:38:16 UTC
Permalink
Raw Message
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz,
Nic im nie wcielo, kanalu R9 w radiolacznosci _pociagowej_ nie ma!

150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej, uwzgledniona w
tabelce powyzej.

Pozdrawiam!

--
~~~~~~Big Brother~~~~~
***@gazeta.pl
"Gdy Ci kot przebiegnie droge, nie mow ze to pech !
Kopnij w dupe wyrwij noge, niech pobiega se na trzech !!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Darkman
2004-02-10 09:48:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Big Brother
Post by Darkman
Gdzie¶ im wciê³o kana³ R9- 150.200 MHz,
Nic im nie wcielo, kanalu R9 w radiolacznosci _pociagowej_ nie ma!
150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej, uwzgledniona w
tabelce powyzej.
Kiedy¶ t± czêstotliwo¶æ znalaz³em jako R9, na innej stronie, no mo¿e i to
by³ b³±d.

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Big Brother
2004-02-10 11:22:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Big Brother
150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej,
uwzgledniona w
Post by Big Brother
tabelce powyzej.
Kiedyś tą częstotliwość znalazłem jako R9, na innej stronie, no może i
to
był błąd.
To zdecydowanie byl blad.
Kanal 9 w radiotelefonie pociagowym jest nieobsadzony.
Powyzsza czestotliwosc w rtf-ie tzw. "drogowym" to kanal nr 1.


--
~~~~~~Big Brother~~~~~
***@gazeta.pl
"Gdy Ci kot przebiegnie droge, nie mow ze to pech !
Kopnij w dupe wyrwij noge, niech pobiega se na trzech !!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jacek- Kuba Dressler
2004-02-11 13:17:26 UTC
Permalink
Raw Message
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz, a tak poza tym to mam taką mapkę
zrobioną przez siebie gdzie zaznaczyłem jakie obowiązują kanały
radiotelefonów na niektórych liniach, trochę tego jest, ale są duże braki.
Nie mogę umieścić publicznie tej mapki bo skan jej jest zrobiony przez
Ziemka G. "Glizdę" i pisze, że jest tylko do użytku prywatnego.
http://www.radioam.net/sailor/pkp.htm -zajrzyj tutaj!

Kuba
Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
2004-02-10 10:43:18 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Pedro
Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Darkman
2004-02-10 10:59:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
No i w³a¶nie na tej strone jest R9-150.200 MHz, czego¶ tu nie rozumiem,
webmasterzy maj± sprzeczne informacje ?

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Remik
2004-02-12 18:20:12 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
No i właśnie na tej strone jest R9-150.200 MHz, czegoś tu nie rozumiem,
webmasterzy mają sprzeczne informacje ?
Na stronie Wlodka Gillera jest sporo bledow (np. czestotliwosci Strazy
Pozarnej w Poznaniu ;).

Najlepsza jezeli chodzi o radiolacznosc na PKP to strona Sailora:

http://www.radioam.net/sailor/pkp.htm.

Pozdrawiam,
Remik
loksim
2004-02-12 20:15:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Remik
Na stronie Wlodka Gillera jest sporo bledow (np. czestotliwosci Strazy
Pozarnej w Poznaniu ;).
to podeslij mu info z prawidlowymi

loksim
Remik
2004-02-13 14:33:54 UTC
Permalink
Raw Message
Post by loksim
Post by Remik
Na stronie Wlodka Gillera jest sporo bledow (np. czestotliwosci Strazy
Pozarnej w Poznaniu ;).
to podeslij mu info z prawidlowymi
Podsylalem chyba :P

Kiedys podesle ponownie

remik
m***@op.pl
2004-02-27 15:23:59 UTC
Permalink
Raw Message
Przy niektórych radiotelefonach są dwa rodzaje częstotliwości:RX i TX co to
oznacza?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Montezuma's Revenge
2004-02-27 15:32:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by m***@op.pl
Przy niektórych radiotelefonach są dwa rodzaje częstotliwości:RX i TX co to
oznacza?
RX - odbieranie
TX - wysylanie

Dobrze kombinuje?
Iwo Tondos
2004-02-27 15:44:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by m***@op.pl
Przy niektórych radiotelefonach są dwa rodzaje częstotliwości:RX i TX co to
oznacza?
RX - odbieranie
TX - wysylanie
Dobrze kombinujesz.

PS. Jeśli ktoś chce jakieś radiotelefony zapraszam na priv.
--
********************************
Pzdr Iwo
www.iwo.asternet.pl
i.tondos[at]LHS.pl
gg://1986344
MASZYNISTA
2004-02-10 18:04:56 UTC
Permalink
Raw Message
Chyba Cię głowa kolego mocno boli.Radiotelefon służy do poważnych spraw a nie
do tego,żeby byle jaki oszołom zwący się miłośnikiem kolei podsłuchiwał
rozmowy,albo jeszcze się wtrącał w nie.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Iwo Tondos
2004-02-10 18:22:17 UTC
Permalink
Raw Message
Post by MASZYNISTA
Chyba Cię głowa kolego mocno boli.Radiotelefon służy do poważnych spraw a nie
do tego,żeby byle jaki oszołom zwący się miłośnikiem kolei podsłuchiwał
rozmowy,albo jeszcze się wtrącał w nie.
Posłuchaj swoich kolegów na radiu jak się odzywają i jakim kwiecistym
językiem, a potem nazywaj miłośników kolei oszołami...
--
PLONK WARNING!
********************************
Iwo
www.iwo.asternet.pl
i.tondos[at]LHS.pl
gg://1986344
Darkman
2004-02-10 18:31:22 UTC
Permalink
Raw Message
Chyba Ciê g³owa kolego mocno boli.Radiotelefon s³u¿y do powa¿nych spraw a
nie
do tego,¿eby byle jaki oszo³om zw±cy siê mi³o¶nikiem kolei pods³uchiwa³
rozmowy,albo jeszcze siê wtr±ca³ w nie.
No chyba jaki¶ ¿art ¿ebym nie wiedzia³ do czego s³u¿y radiotelefon i nawet
nie przesz³o mi na my¶l, abym wtr±ca³ siê do rozmowy. W cale tam takich
tajnych informacji nie ma. "MASZYNISTA" dobre sobie, co niektórzy z was to
nie potrafi± uszanowaæ pracy wiêc nie mówmy o jaki¶ tam "zw±cych siê MK"
Loading...