(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Radiotelefon
Jasiu
2004-02-09 18:54:53 UTC
Czy można gdzieś kupić radiotelefon z takimi częstotliwościami jakie są na
kolei? Albo czy ktoś wie jakie częstotliwości stosowane są na PKP.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Pedro
2004-02-09 19:16:18 UTC
Czy mo¿na gdzie¶ kupiæ radiotelefon z takimi czêstotliwo¶ciami jakie s± na
kolei? Albo czy kto¶ wie jakie czêstotliwo¶ci stosowane s± na PKP.
Poszukaj na allegro, czesto mozna cos okazyjnego trafic. Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
Czestotliwosci kanalow lacznosci PKP znajdziesz m.in. tu:
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php

Pedro
Darkman
2004-02-09 20:10:31 UTC
Post by Pedro
Czy mo¿na gdzie¶ kupiæ radiotelefon z takimi czêstotliwo¶ciami jakie s± na
kolei? Albo czy kto¶ wie jakie czêstotliwo¶ci stosowane s± na PKP.
Poszukaj na allegro, czesto mozna cos okazyjnego trafic. Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
Trochê siê wykosztujesz kupuj±c nowe radio (chyba, ¿e masz spore fundusze),
lepiej poszukaæ jakiego¶ u¿ywanego radia pracuj±cego na 2m (najlepiej
rêczne, ale wtedy masz ma³y zasiêg) obs³uguj±cego czêstotliwo¶ci 150.xxx MHz
Post by Pedro
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php
Gdzie¶ im wciê³o kana³ R9- 150.200 MHz, a tak poza tym to mam tak± mapkê
zrobion± przez siebie gdzie zaznaczy³em jakie obowi±zuj± kana³y
radiotelefonów na niektórych liniach, trochê tego jest, ale s± du¿e braki.
Nie mogê umie¶ciæ publicznie tej mapki bo skan jej jest zrobiony przez
Ziemka G. "Glizdê" i pisze, ¿e jest tylko do u¿ytku prywatnego.

P.S.
Mam to szczê¶cie, ¿e mój tata jest krótkofalowcem :-))) i posiada radio na
którym s³ucham sobie kolei w moim regionie, a zasiêg mam spory ok. 80 km,
przy sprzyjaj±cych warunkach to s³yszê nawet Warszawê (z Piotrkowa Tryb.)
Jakby co to w miarê mo¿liwo¶ci mogê pomóc.

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
m***@op.pl
2004-02-09 21:01:31 UTC
Trochę się wykosztujesz kupując nowe radio (chyba, że masz spore fundusze),
lepiej poszukać jakiegoś używanego radia pracującego na 2m (najlepiej
ręczne, ale wtedy masz mały zasięg) obsługującego częstotliwości 150.xxx MHz
A czy możesz mi polecić jakieś radio pracujące na tych częstotliwościach.Może
być używane albo nowe i mniej więcej w jakich cenach.Co oznacza to 2m?Z góry
dzięki!!!
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Br52
2004-02-10 07:53:02 UTC
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz,
Co jest przypisane do tego kanału? Może nie jest on wcale urzywany?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Big Brother
2004-02-10 08:37:59 UTC
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz,
Nic im nie wcielo, kanalu R9 w radiolacznosci _pociagowej_ nie ma!

150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej, uwzgledniona w
tabelce powyzej.

Pozdrawiam!

--
~~~~~~Big Brother~~~~~
***@gazeta.pl
"Gdy Ci kot przebiegnie droge, nie mow ze to pech !
Kopnij w dupe wyrwij noge, niech pobiega se na trzech !!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Darkman
2004-02-10 09:49:44 UTC
Post by Big Brother
Post by Darkman
Gdzie¶ im wciê³o kana³ R9- 150.200 MHz,
Nic im nie wcielo, kanalu R9 w radiolacznosci _pociagowej_ nie ma!
150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej, uwzgledniona w
tabelce powyzej.
Kiedy¶ t± czêstotliwo¶æ znalaz³em jako R9, na innej stronie, no mo¿e i to
by³ b³±d.

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Darkman
2004-02-10 10:34:46 UTC
A czy mo¿esz mi poleciæ jakie¶ radio pracuj±ce na tych
czêstotliwo¶ciach.Mo¿e
byæ u¿ywane albo nowe i mniej wiêcej w jakich cenach.Co oznacza to 2m?Z
góry
dziêki!!!
2m to pasmo amatorskie (i chyba nie tylko?), tak siê nazywa, nie wiem jakie
czêstotliwo¶ci obejmuje. Nale¿y poszukaæ jakiego¶ tañszego radia, najlepiej
rêczne, bêdzie taniej (w granicach 300 z³), tylko to radio (mo¿e byæ sam
odbiornik) musi pracowaæ w czêstotliwo¶ciach nas interesuj±cych, raczej
bêdzie to zakres 150.000 MHz - 151.000 MHz, czyli czêstotliwo¶æ SOK ju¿ nie
obejmie ;-)

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
2004-02-10 10:43:18 UTC
Post by Pedro
Jesli chcesz kupic
nowy sprzet - polecam www.maycom.com.pl.
http://www.radio.org.pl/poradnik/czestotliwosci/pkp.php
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Darkman
2004-02-10 11:01:26 UTC
Post by Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
No i w³a¶nie na tej strone jest R9-150.200 MHz, czego¶ tu nie rozumiem,
webmasterzy maj± sprzeczne informacje ?

--
Pozdrawiam! Darkman
Dariusz Niemczyk
http://www.darkman.kolej.szczecin.pl
GG: 4093265
Big Brother
2004-02-10 11:23:14 UTC
Post by Big Brother
150.200 to czestotliwosc przeznaczona dla sluzby drogowej,
uwzgledniona w
Post by Big Brother
tabelce powyzej.
Kiedyś tą częstotliwość znalazłem jako R9, na innej stronie, no może i
to
był błąd.
To zdecydowanie byl blad.
Kanal 9 w radiotelefonie pociagowym jest nieobsadzony.
Powyzsza czestotliwosc w rtf-ie tzw. "drogowym" to kanal nr 1.


--
~~~~~~Big Brother~~~~~
***@gazeta.pl
"Gdy Ci kot przebiegnie droge, nie mow ze to pech !
Kopnij w dupe wyrwij noge, niech pobiega se na trzech !!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
MASZYNISTA
2004-02-10 18:04:56 UTC
Chyba Cię głowa kolego mocno boli.Radiotelefon służy do poważnych spraw a nie
do tego,żeby byle jaki oszołom zwący się miłośnikiem kolei podsłuchiwał
rozmowy,albo jeszcze się wtrącał w nie.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Iwo Tondos
2004-02-10 18:22:17 UTC
Post by MASZYNISTA
Chyba Cię głowa kolego mocno boli.Radiotelefon służy do poważnych spraw a nie
do tego,żeby byle jaki oszołom zwący się miłośnikiem kolei podsłuchiwał
rozmowy,albo jeszcze się wtrącał w nie.
Posłuchaj swoich kolegów na radiu jak się odzywają i jakim kwiecistym
językiem, a potem nazywaj miłośników kolei oszołami...
--
PLONK WARNING!
********************************
Iwo
www.iwo.asternet.pl
i.tondos[at]LHS.pl
gg://1986344
Darkman
2004-02-10 18:34:45 UTC
Chyba Ciê g³owa kolego mocno boli.Radiotelefon s³u¿y do powa¿nych spraw a
nie
do tego,¿eby byle jaki oszo³om zw±cy siê mi³o¶nikiem kolei pods³uchiwa³
rozmowy,albo jeszcze siê wtr±ca³ w nie.
No chyba jaki¶ ¿art ¿ebym nie wiedzia³ do czego s³u¿y radiotelefon i nawet
nie przesz³o mi na my¶l, abym wtr±ca³ siê do rozmowy. W cale tam takich
tajnych informacji nie ma. "MASZYNISTA" dobre sobie, co niektórzy z was to
nie potrafi± uszanowaæ pracy wiêc nie mówmy o jaki¶ tam "zw±cych siê MK"
Jacek- Kuba Dressler
2004-02-11 13:18:03 UTC
Gdzieś im wcięło kanał R9- 150.200 MHz, a tak poza tym to mam taką mapkę
zrobioną przez siebie gdzie zaznaczyłem jakie obowiązują kanały
radiotelefonów na niektórych liniach, trochę tego jest, ale są duże braki.
Nie mogę umieścić publicznie tej mapki bo skan jej jest zrobiony przez
Ziemka G. "Glizdę" i pisze, że jest tylko do użytku prywatnego.
http://www.radioam.net/sailor/pkp.htm -zajrzyj tutaj!

Kuba
Remik
2004-02-12 18:20:25 UTC
Post by Arkadiusz Gracjan Mikołajczyk
Ja polecam rowniez: http://www.giller.republika.pl/
No i właśnie na tej strone jest R9-150.200 MHz, czegoś tu nie rozumiem,
webmasterzy mają sprzeczne informacje ?
Na stronie Wlodka Gillera jest sporo bledow (np. czestotliwosci Strazy
Pozarnej w Poznaniu ;).

Najlepsza jezeli chodzi o radiolacznosc na PKP to strona Sailora:

http://www.radioam.net/sailor/pkp.htm.

Pozdrawiam,
Remik
m***@op.pl
2004-02-12 18:58:49 UTC
Mam takie pytanko.Czy na takie radiotelefony pracujące w takich
częstotliwościach jak na PKP trzeba mieć jakieś pozwolenie?Czy w sklepie
sprzedadzą mi taki radiotelefon bez problemu?Czy może mi ktoś polecić jakieś
radyjko (może być nowe), jakaś nazwa, symbol?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Jaco
2004-02-12 19:15:27 UTC
W pale siê nie mie¶ci (biurokracja), ale mam w pracy (PKP) upowa¿nienie do
u¿ytkowania radia na terenie zak³adu z zaznaczeniem, ¿e urz±dzenie wchodzi w
sk³ad s³uzbowej radiotelefonicznej sieci dorgowej i utrzymania. Wydano mi je
02.01.2004 i wa¿ne jest do koñca roku.
Pedro
2004-02-12 19:19:27 UTC
Post by Jaco
W pale siê nie mie¶ci (biurokracja), ale mam w pracy (PKP) upowa¿nienie do
u¿ytkowania radia na terenie zak³adu z zaznaczeniem, ¿e urz±dzenie wchodzi w
sk³ad s³uzbowej radiotelefonicznej sieci dorgowej i utrzymania. Wydano mi je
02.01.2004 i wa¿ne jest do koñca roku.
To jest jakies wewnatrzzakladowe upowaznienie, czy wydala to jakas
instytucja zewnetrzna (PAR)?

Pedro
loksim
2004-02-12 20:15:12 UTC
Post by Pedro
To jest jakies wewnatrzzakladowe upowaznienie, czy wydala to jakas
instytucja zewnetrzna (PAR)?
PAR juz nie istnieje
a w ramach PKP zezwolenia sa wewnetrzne

loksim

Następna strona >
Strona 1 z 3