Discussion:
Warszawa - Madryt pociągiem
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Krzysztof 'kw1618' z Warszawy
2007-02-19 21:50:38 UTC
Permalink
Raw Message
Jak najtaniej odbyć podróż Warszawa - Madryt pociągiem ?
Hafas wypluł połączenie:

Warszawa Centralna 18:35 EN
przesiadka
Frankfurt(Main)Hbf 10:46 EC 54
i potem znowu przesiadka:
Paris-Est 17:02
Paris-Est Przejście
40 min. dalej metrem w kier. Place d`Ital.
Paris-Austerlitz
Paris-Austerlitz 19:43 EN 409
EuroNight
Madrid-Chamartin 09:13

Kiepura wiadomo: upolować sliperetke za 29 EUR, a dalej ?
jakieś oferty Frankfurt - Paryż są ?
Wynalazłem Sonderpreise: 29EUR

i z Paryża do Madrytu też się da za 29 EUR ?

Inter Rail - bilet fajny wynalazek, ale troche drogi 436,80 EUR +
ewentualne dopłaty.
--
Zalaczam pozdrowienia i zyczenia powodzenia
Krzysztof 'kw1618' z Warszawy
http://warszawa.3mam.net
Rev
2007-02-19 23:10:43 UTC
Permalink
Raw Message
On 19 Lut, 22:50, Krzysztof 'kw1618' z Warszawy
Post by Krzysztof 'kw1618' z Warszawy
i z Paryża do Madrytu też się da za 29 EUR ?
Nie da się. To hotelowy Elipsos. Aktualnie promocyjny bilet kosztuje
67 euro. Normalne ceny na www.elipsos.com
Post by Krzysztof 'kw1618' z Warszawy
Inter Rail - bilet fajny wynalazek, ale troche drogi 436,80 EUR
Od 1 kwietnia reforma biletów.
Globalne będą kosztować:
5 wybranych w ciągu 10 kolejnych: 249 euro
10 w ciągu 22: 359 euro
miesięczny: 699 euro
To ceny ogólne, w Polsce może będzie taniej jak dotąd 20%.
Piotr Strycharz
2007-02-20 08:40:30 UTC
Permalink
Raw Message
Jak najtaniej odbyæ podró¿ Warszawa - Madryt poci±giem ?
Jecha³em mniej wiêcej tak (zawsze InterRail, niestety z po³udnia Polski,
wiêc nie wiem, czy siê przyda):

1. Nie spiesz±c siê z Krakowa: po¶pieszny do Berlina - (przerwa na Niemcy i
Daniê) - Hamburg - Amsterdam - Bruksela - Paryz - Irun - lokalne do Madrytu,
niestety by³o to 4 lata temu kiedy InterRail by³ na trzy strefy i kosztowa³
ciut taniej ni¿ global. W ka¿dym trasie - dop³aty na tej trasie wynios³y 6
euro (TGV Lillie-Paris 3 eur + nocny TGV Paris-Irun 3 eur). Powrót: Madryt -
Cuenca - Valencia - Barcelona - Cerbere - (potem przerwa na Lazurowe
wybrze¿e) - Marseille - Lyon - Geneve - Zurich - Wien - Cesky Tesin. Zero
dop³at

2. Szybko (ale tylko do Barcelony): Zebrzydowice - Wien - Salzburg -
Stuttgart - Strasbourg - Port Bou - Barcelona. Dop³aty: Zebrzydowice - Wien
chyba ~70 z³ (kuszetka w poci±gu TLK 203), 20 eur - kuszetka w nocnym
Strasbourg - Port Bou. Powrót: Barcelona - Cerbere - Marseille - Lyon -
Geneve - Zurich - München - Wien - Cesky Tesin. 20 eur dop³aty do kuszetki w
Cerbere - Marseille (nie by³o warto, jecha³em oko³o 5 godzin) i jakie¶ 9 eur
Breclav - Cesky Tesin (te¿ nie warto, lokalne kosztuj± oko³o 25 z³, ale przy
kupowaniu Interraila nie wiedzia³em jak ostatecznie pojadê). Da³o siê
szybciej, ale poci±g z Barcelony spóŒni³ siê na nocny Cerbere - Strasbourg i
jecha³em przez Marsyliê.

Choæ ca³a impreza jest jednak droga (2 x autobus), to i tak wysz³o taniej
ni¿ samolot (kupowa³em na dwa tygodnie przed wyjazdem). Bez Interraila tak,
czy inaczej polecam poci±g Strasbourg - Cerbere, bo mo¿e kosztowaæ oko³o 30
eur, a przeje¿d¿a 30% trasy przez noc.

Wydaje siê, ¿e minimalny koszt tej trasy to oko³o: 55 z³ (Wwa-granica) + 30
eur (SWT) + 20 eur (promocja nocnego SNCF) + 40 eur czê¶æ hiszpañska. Razem
oko³o 105 eur (w obie strony 210). Bardzo blisko nowego Interraila, no i:
powoli (SWT), niewygodnie (siedzenie w nocnym SNCF) i trzeba miesi±c
wcze¶niej kupowaæ.

Piotr.
a***@hotmail.com
2007-02-20 12:50:13 UTC
Permalink
Raw Message
Taniej niz samolot???

www.easyjet.com Berlin-Madryt kosztuje przesc internet od 20,99 euro +
12,00 euro oplata = 32,99 euro.

Z Berlin do Hendaye sa 10 pociag dzienie przesc Paryz

Z Berlin do Irun tylko 6. Irun-Madryt tylko 3

Autobus Irun-Madryt 6X cena:30,24 euro
San Sebastian-Madryt 10X cena: 28.71
www.continentalauto.es

Cena pociag RENFE 53,70 euro
www.renfe.es

Z Hendaye do San Sebastian jest pociag Euskotren kazde 20 min.
Choć cała impreza jest jednak droga (2 x autobus), to i tak wyszło taniej
niż samolot (kupowałem na dwa tygodnie przed wyjazdem). Bez Interraila tak,
czy inaczej polecam pociąg Strasbourg - Cerbere, bo może kosztować około 30
eur, a przejeżdża 30% trasy przez noc.
Wydaje się, że minimalny koszt tej trasy to około: 55 zł (Wwa-granica) + 30
eur (SWT) + 20 eur (promocja nocnego SNCF) + 40 eur część hiszpańska. Razem
powoli (SWT), niewygodnie (siedzenie w nocnym SNCF) i trzeba miesiąc
wcześniej kupować.
Piotr.
Loading...