Discussion:
Wild o kolei dla Polaków
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2019-05-08 17:38:31 UTC
Permalink
https://niezalezna.pl/270496-wild-o-kolei-dla-polakow

- Chcemy, aby kolej dotarła do jak największej liczby mieszkańców
Polski, a tam, gdzie nie będzie można jej doprowadzić, wejdą połączenia
autobusowe - zapowiedział wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild.

"Naszym celem jest objęcie jak największej liczby mieszkańców Polski
systemem kolejowym" - powiedział Wild na konferencji "Rola transportu
lokalnego w rozwoju regionalnym". Zastrzegł jednak, że nie wszędzie
można kolej doprowadzić. "Tam, gdzie jej nie można doprowadzić, rolę
powinny przejąć połączenia autobusowe" - wskazał.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o Funduszu rozwoju przewozów
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zakładający
przywracanie lokalnych połączeń autobusowych. Wprowadzenie takich
rozwiązań zapowiedzieli w lutym podczas konwencji PiS prezes partii
Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki w ramach pięciu
propozycji programowych, tzw. nowej piątki PiS.

Zdaniem wiceministra połączenia autobusowe, które teraz są realizowane i
te, które powstaną "w oparciu o interwencję rządu przewidzianą w
ustawie, powszechnie nazywaną autobusową", są niewystarczające. "Ale
jest to pierwszy krok, który od dawna powinien zostać uczyniony" - wskazał.

Wild przypomniał, że na ten rok planowane są pierwsze przetargi
dotyczące prac przygotowawczych w sprawie połączeń kolejowych m.in. z Łomżą.

Już teraz spółka Centralny Port Komunikacyjny przystąpiła do konkursu w
ramach instrumentu finansowego UE "Łącząc Europę" (Connecting Europe
Facility – CEF), na prace przygotowawcze do budowy szlaku od granicy
polsko-czeskiej do połączenia z linią Chybie-Żory, w okolicach
Jastrzębia Zdroju

- powiedział Wild. W ramach tej inwestycji planowany jest 30-kilometrowy
odcinek, który "stanowi brakujące ogniwo w Transeuropejskiej Sieci
Transportowej TEN-T".

Jak dodał Wild, zmiany w polityce transportowej powinny być
ogólnosystemowe. Chodzi - jak mówił - o wyznaczenie standardów, "wobec
których, władza publiczna - tak z poziomu rządowego, jak i samorządowego
- jest zobowiązana zapewnić naszym obywatelom dostęp komunikacyjny np. z
miast powiatowych".

W trakcie konferencji omówiono przygotowany przez Polski Instytut
Ekonomiczny (PIE) najnowszy raport "Transport inkluzywny – rola polityki
transportowej w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju kraju".

Z opracowania wynika, że dostępność połączeń autobusowych systematycznie
maleje. "Od 2004 r. liczba kursów komunikacji autobusowej poza miastami
zmniejszyła się o 40 proc. Badanie Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN
z 2018 r. wykazało, że 26 proc. wszystkich sołectw nie ma żadnego
połączenia z miejscowością gminną (z wyjątkiem autobusu szkolnego). Taka
sytuacja daje wrażenie błędnego koła" - czytamy.

Autorzy raportu tłumaczą, że wraz z malejącą ofertą transportu
publicznego, ludzie przesiadają się do samochodów osobowych lub
przeprowadzają się do większych miejscowości. "Wyludniająca się
prowincja prowadzi do zmniejszenia się popytu na transport i brak jego
ekonomicznego uzasadnienia. Ze względu na potencjalnie niską rentowność
lokalnych połączeń autobusowych, konieczne wydaje się zaangażowanie
państwa w poprawne funkcjonowanie tego obszaru" - napisano.

Według Polskiego Instytytu Ekonomicznego w najbliższych latach krokiem
milowym w rozwoju infrastruktury transportu w Polsce będzie ukończenie
sieci bazowej TEN-T oraz rozbudowa i przyłączanie do niej sieci
kompleksowej.

"Ogromnym wyzwaniem inwestycyjnym będzie budowa Centralnego Portu
Komunikacyjnego, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy,
oraz poprawa atrakcyjności kolejowego transportu towarowego, np. przez
budowę linii kolejowych"

- wskazano. Innymi ważnymi wyzwaniami są: kolejowe połączenie mniejszych
miejscowości z dużymi ośrodkami regionalnymi oraz rozbudowa połączeń
drogowej komunikacji publicznej na poziomie gminnym.

Współorganizatorem konferencji był Bank Światowy. Jak wskazuje Dominic
Patella z Banku Światowego, w Polsce ponad jedna czwarta sołectw nie
posiada żadnej komunikacji publicznej.

Jednak nawet tam, gdzie teoretycznie komunikacja funkcjonuje, jej poziom
odbiega od oczekiwań pasażerów i współczesnych standardów. Przykładem
może być centralny obszar województwa zachodniopomorskiego, gdzie
pracujemy w ramach projektu doradczego "Regiony Rozwijające się",
finansowanego ze środków Komisji Europejskiej. Tam białych plam jest
tylko 10 proc., co jest świetnym wynikiem. Jednak w niektórych powiatach
po godz.16:30 nie da się dojechać do 60 proc. sołectw w dni nauki
szkolnej, zaś 70 proc. - w wakacje

- powiedział Patella.

Jak dodał, w powiatach drawskim, świdwiński, łobeskim i kamieńskim,
rekomendowane jest wprowadzenie transportu na życzenie. "Taki transport
został z powodzeniem wdrożony w innych krajach, choćby w Finlandii,
Niemczech czy Wielkiej Brytanii, a także w niektórych miastach w Polsce,
np. w Szczecinie i Krakowie" - tłumaczył.

Jak wyjaśnił, linie autobusowe na życzenie działają w ten sposób, że
pasażerowie zamawiają u dyspozytora - telefonicznie bądź przez aplikację
na smartfona - kurs z punktu A do punktu B o wybranej godzinie.
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
Tomasz Ozon
2019-05-08 19:36:57 UTC
Permalink
Bla bla ble...
A na remont Opole-Kluczbork czy Nysa-Brzeg nie ma. A to nie są jakieś
mrzonki jak trasy do CPK, tylko linie istniejące, użytkowane i cieszące się
powodzeniem. Gdyby podnieść tam prędkość, to mnóstwo ludzi by jeździło, bo
nawet teraz jeżdżą mimo prędkości 40-50km/h.

pozdr
TO3
u2
2019-05-08 19:40:37 UTC
Permalink
Post by Tomasz Ozon
Bla bla ble...
o bla ble bla ble:)
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
Loading...