Discussion:
Beeching Axe
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2020-02-19 19:34:23 UTC
Permalink
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beeching_Axe

Beeching Axe – nieformalna nazwa powstałego w latach 60. XX wieku
projektu zredukowania gwałtownie rosnących kosztów utrzymania kolei
brytyjskich. Jego głównym autorem był Richard Beeching, ówczesny szef
przedsiębiorstwa British Rail. Projekt zakładał wszechstronną
modernizację kolei, jednak jego głównym postulatem była likwidacja
nierentownych linii kolejowych.

Przyczyny

Pozostałości po Rugby Central Station

Odremontowana z zachowaniem realiów z lat 20. XX w. stacja kolejowa w
Kingswear zamknięta na mocy Beeching Axe

Stacja w Okehampton używana jest obecnie głównie dla obsługi ruchu
turystycznego i zabytkowych pociągów

Beeching Axe był reakcją na nieudany plan modernizacji kolei brytyjskich
z lat 50., kiedy modernizowano strukturę kolei, kupowano nowe lokomotywy
spalinowe i elektryfikowano linie kolejowe bez zwracania uwagi na rangę
danej linii kolejowej. Spowodowało to przerost zatrudnienia i rosnące
długi kolei brytyjskich[1]. Na początku lat 60. konserwatywny rząd
Harolda Macmillana, określając politykę transportu, zdecydował o
położeniu większego nacisku na transport drogowy i zmniejszenie roli
transportu szynowego. W 1961 rząd powierzył zadanie restrukturyzacji
kolei Richardowi Beechingowi, ówczesnemu prezesowi British Rail.

Przebieg

Beeching dokonał analizy systemu kolei brytyjskich stwierdzając, że 80%
ruchu kolejowego przypada na 20% tras, podczas gdy pozostałe linie
przynoszą straty[1]. 27 marca 1963 przedstawił raport The Reshaping of
British Railways (Restrukturyzacja kolei brytyjskich), w którym
zaproponował masowe zamknięcia linii kolejowych. Program został chłodno
przyjęty w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza w społecznościach wiejskich.

Plan zakładał zlikwidowanie 9 tysięcy kilometrów linii kolejowych,
głównie dojazdowych i lokalnych, z wówczas istniejących 28 tysięcy.
Zakładano również likwidację małych i nierentownych stacji i przystanków
kolejowych na istniejących liniach. Zakładano zmniejszenie zatrudnienia
o 71 tysięcy osób[2].

Zamykanie poszczególnych linii kolejowych

W szczytowym okresie kolej brytyjska liczyła 33 000 km i 6000 stacji. W
roku zakończenia Beeching Axe całkowita długość sieci wynosiła 19 000
km, a znajdowało się na niej 2000 stacji i przystanków. Oto szczegółowy
przebieg zamykania linii kolejowych[1]:

Rok Długość linii (km)
1963 521
1964 1703
1965 970
1966 1210
1967 480
1968 640
1969 400
1970 443
1971 37
1972 80
1973 56
1974 0
u2
2020-02-19 20:01:50 UTC
Permalink
Post by u2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Beeching_Axe
Beeching Axe – nieformalna nazwa powstałego w latach 60. XX wieku
projektu zredukowania gwałtownie rosnących kosztów utrzymania kolei
brytyjskich. Jego głównym autorem był Richard Beeching, ówczesny szef
przedsiębiorstwa British Rail. Projekt zakładał wszechstronną
modernizację kolei, jednak jego głównym postulatem była likwidacja
nierentownych linii kolejowych.
Minister Richard Beeching w swoim raporcie wymuszającym cięcia połączeń
kolejowych stwierdził, że należy zlikwidować linie, z których tygodniowo
korzysta mniej niż 10 tys. podróżnych, w przypadku gdy na linii
równolegle do połączeń pasażerskich funkcjonował ruch towarowy, oraz
17 tys. pasażerów tygodniowo, jeśli dana linia służyła wyłącznie
połączeniom pasażerskim[75]. Była to bardzo wysoko podniesiona
poprzeczka wymuszająca właściwie zachowanie połączeń wyłącznie na
głównych liniach. W Wielkiej Brytanii w latach 50. i 60., tak jak kilka
dekad później w Polsce, nikt nie przewidywał zjawiska odcinania
dopływów, polegającego na tym, że likwidacja połączeń na bocznej linii
musi spowodować spadek potoków pasażerskich na ważniejszych liniach,
dotychczas uznawanych za cechujące się odpowiednią liczbą pasażerów. Gdy
w Wielkiej Brytanii rozpoczynano naprawianie błędów sprzed lat,
odtwarzając zlikwidowane wcześniej połączenia, w Polsce – zamiast uczyć
się na cudzych błędach – w najlepsze likwidowano połączenia na tysiącach
kilometrów linii kolejowych.

cytat z książki "Ostre cięcie. Jak niszczono polską kolej." by Karol Trammer
Loading...