Discussion:
[WAW] Przejazd zabytkowego poci±gu
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
granat
2019-09-12 07:41:49 UTC
Permalink
http://www.wck-wawer.pl/aktualnosci/2019/kolej-na-wawer.-kultura-i-natura.-15.09.2019

Zapraszamy na tegoroczn± edycjê wydarzenia "Kolej na Wawer. Kultura i
Natura". Jak zawsze bêdzie to impreza wieloelementowa. Bêdzie wiêc
przejazd zabytkowego poci±gu prowadzonego przez lokomotywê parow±. Aby
podró¿ by³a atrakcyjna korzystamy z taboru kolei zabytkowych, skansenu w
Chabówce.

Bilety na przejazd poci±giem do nabycia od poniedzia³ku 26.08.2019. od
godz. 10:00 w kasie WCK przy ul. ¯egañskiej 1a lub online na stronie
www.wck-wawer.pl/kasa-biletowa

Ze wzglêdów logistycznych podczas ka¿dego przejazdu przewwidywany jest
oko³o pó³godzinny postój na stacji po¶redniej Warszawa Wschodnia

Ceny biletów:
Doro¶li 20,-
Dzieci w wieku 2-10 lat 10,-
Dzieci do 2 lat bezp³atnie na kolanach u rodziców b±dŒ opiekunów

ODJAZD

PRZYJAZD

Warszawa Gdañska Warszawa Falenica
10:15 11:35
Warszawa Falenica Warszawa Gdañska
12:59 14:34
Warszawa Gdañska Warszawa Falenica
15:10 16:35
Warszawa Falenica Warszawa Gdañska
17:59 19:33
Arkadiusz Mizerski
2019-09-12 08:08:49 UTC
Permalink
Po kiego whooya ta wiadomość teraz, jak już biletów nie ma?
zeus04
2019-09-13 04:45:15 UTC
Permalink
Post by Arkadiusz Mizerski
Po kiego whooya ta wiadomość teraz, jak już biletów nie ma?
Zawsze można uwiecznić na kliszy :-)
Grzexs
2019-09-13 21:37:51 UTC
Permalink
Post by zeus04
Post by Arkadiusz Mizerski
Po kiego whooya ta wiadomość teraz, jak już biletów nie ma?
Zawsze można uwiecznić na kliszy :-)
Skąd Ty kliszę weźmiesz . . .
--
Grzexs
Stefan
2019-09-14 11:21:54 UTC
Permalink
Post by Grzexs
Post by zeus04
Post by Arkadiusz Mizerski
Po kiego whooya ta wiadomość teraz, jak już biletów nie ma?
Zawsze można uwiecznić na kliszy :-)
Skąd Ty kliszę weźmiesz . . .
Ja kupuję tutaj
https://foto-kram.pl/sklep/akcesoria/filmy-i-klisze/
pozdr
Stefan

---
Ta wiadomość została sprawdzona na obecność wirusów przez oprogramowanie antywirusowe Avast.
https://www.avast.com/antivirus
Krzysztof 'kw1618' Warszawa
2019-09-14 17:34:12 UTC
Permalink
Post by granat
ODJAZD
PRZYJAZD
Warszawa Gdańska Warszawa Falenica
10:15 11:35
Warszawa Falenica Warszawa Gdańska
12:59 14:34
Warszawa Gdańska Warszawa Falenica
15:10 16:35
Warszawa Falenica Warszawa Gdańska
17:59 19:33
Czy jest jakiś bardziej dokładny rozkład ?
zeus04
2019-09-15 04:56:50 UTC
Permalink
Post by Krzysztof 'kw1618' Warszawa
Czy jest jakiś bardziej dokładny rozkład ?
Może być taki?
https://photos.app.goo.gl/FsAQQyDNnkCorETm7
Krzysztof 'kw1618' Warszawa
2019-09-15 06:40:53 UTC
Permalink
Post by zeus04
Może być taki?
https://photos.app.goo.gl/FsAQQyDNnkCorETm7
może być, tylko szkoda, że wstawiłeś tylko jeden kurs

Loading...