Discussion:
[rel] Głazów 2005
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
unkel
2005-12-04 13:28:28 UTC
Permalink
Tak wiêc najwyraŒniej bêdê pierwszy (pewnie dlatego ze nie bylem na
nocce;)).
Moja impreza zaczê³a siê stosunkowo póŒno bo o 5 rano (niektórzy zaczynali
ju¿ o 18 dnia poprzedniego :D). Wsta³em bla bla bla wyl±dowa³em na dworcu w
Stargardzie. Dwie kasy otwarte a i tak spora kolejka. Po 5 minutach dotar³em
do okienka i sie trochê zdziwi³em bo w kasach by³y monitorki dotykowe.
"Wydotykanie" biletu posz³o ca³kiem ¿wawo dlatego musia³em poczekaæ na
zimnym peronie. Punktualnie o 6:24 podjecha³/y kibelek/ki z Choszczna.
Mia³em przyjemno¶æ jechaæ fullwypasem (1258). Na dworcu w Szczecinie pusto i
cicho. Poszed³em z k³adki na Kolumba (czy tam Dworcow±) w strone budynku. W
¶rodku fajna wystawa z okazji 60 lecia "zapomnia³emczego". Ko³o 7:45
wyszed³em na perony. Moj± uwagê zwróci³a ca³kiem spora, rozkrzyczana grupa
ludzi ze statywami, aparatami, plecakami i Bóg wie czym jeszcze ;). Ko³o
7:50 krzykaczka zapowiada poci±g specjalny i w b³ysku fleszów wje¿d¿a
czerwony wunsz. Usiad³em w sa112. Razem ze mn± w "przedziale" by³a wesolutka
grupa z Wroc³awia oraz równie zawiana grupa z Czêstochowy :D. Wroc³aw weso³o
pokrzykiwa³ od czsu do czasu (:D), Mateusz ¯muda biega³ to w jedn± to w
drug± strone i 7:58 mija a my stoimy. Z g³o¶ników s³ychaæ informacje ze nie
jest to poci±g do Koszalina tylko poci±g specjalny ;). Chwilke po 8 ruszamy.
Zostajemy powitani przez obs³uge poci±gu i uderzamy na Wzgórze Hetmañskie.
Tam ma³o ciekawy fotostop wiêc tylko nawet sie nie fatygowa³em. Nastêpnie
l±dujemy na D±biu przy jeszcze nieczynnym peronie trzecim. Zmiana czo³a i
powolutku suniemy torem na EC Majowe. Ludzie wytrzeszczali ga³y. Pierwszy
fotostop przy pierwszym przejeŒdzie. Oczywi¶cie nie oby³o sie bez
pokrzykiwañ na niesfornych focistów ;). Fotostop numer dwa to kolejny
przejazd (przy pêtli autobusowej). Jedni focili niemcobusa, inni Solarisa
:D. Mi za motyw pos³u¿yli ludzie na przystanku (w tym wycieczka
pierwszoklasistów). Zagadnê³a mnie jaka¶ starsza pani.
-Co to za poci±g?
-Specjalny dla mi³osników kolei.
-A z jakiej okazji?
-Tak bez okazji w sumie.
-Aha, szkoda, ¿e to tylko jednorazowy poci±g.
-Czemu?
-Bo przyda³by siê poci±g.
I powróci³a do obserwacji poci±gu. Zrobi³em zdjêcie i pojechali¶my na
kolejny fotostop. Znowu przed jakim¶ przejazdem. Obok by³y tory do EC
(wypiêli sie na organizatora i nie wjechali¶my na ich tory). Wracamy.
Ostatni fotostop na tej bocznicy by³ na nasypie. Szkoda tylko, ¿e poci±g
sta³ przy krzaku ;). Foci¶ci podzielili siê na dwie grupy. Pierwsza z nich
sta³a na nasypie przed niemcobusem, drudzy stali na nasypie Szczecin D±bie-
Szczecin Zdroje. Jak Ci pierwsi przeszkadzali drugim na pocz±tku (nie
zapomne gor±czkuj±cego sie Krzy¶ka W. :))), tak potem drudzy przeszkadzali
pierwszym gdy ze Szczecina do Stargardu jecha³y dwa byki ;). Wsiadamy i
jedziemy dalej. Mechanik informuje nas, ¿e mamy opóŒnienie dlatego
ekspresowy fotostop na D±biu i jedziemy dalej do Stargardu. W tym miejscu
dla niektórych impreza sie urwa³a ;)). Nieciekawy Stargard, zmiana czo³a i
jedziemy na W±ski. Wysadzili nas na samym pocz±tku bocznicy i by³a wolna
amrykanka. Niestety, nie moglismy wjechac na sam± stacje w±skotorówki :(.
Cargo nie da³a pozwolenia a toromistrz nie chcial jechaæ na w³asn±
odpowiedzialno¶æ :/. Wracamy do Stargardu, jedziem na Pyrzyce. Fotostop z
motywem z katedra (wysadzili nas na nasypie, nieszczescilwie sie wywalilem
;)). Troche za ciemno bylo na zadowalaj±c± lufe:/. Potem by³o Kluczewo. Gdy
odjezdzalismy z Kluczewa przeszedlem sie w strone kabiny. Fotostopami
kierowa³ Mareczek ;). Przemierzaj±c drogê od miejsca do kabiny pamiêtam, ¿e
mija³em ch³opaków w przedziale dla rowerów. Zapamiêta³em ich bo bylo tam
zimno i kto¶ prowadzi³ z nimi wywiad. Nieszczê¶liwie pods³ucha³em pytanie o
przepychanki i "wypierdalac z kadru" na fotostopach ;)). Ciekawe dla kogo
by³ ten wywiad. Po kluczewie by³ fotostop w Czernicach, potem Pyrzyce. W
Pyrzycach zaskoczenie- wyburzaj± ten s³wany bia³y budynek. Taki fajny gruz
sie ostal, ale fotostopu tam nie bylo :/. Fotostop w Pyrzycach, potem górki
za Mielêcinem i slawne pole. Zeby wejsc na fotostop trzeba bylo wyjsc z
g³êbokiego wykopu. Na górze na ¶mia³ków czekalo pole. Nieszczê¶liwie
musialem sie wy³o¿yc ;)). NIe by³em jednak jedyny. Ufo tak¿e zaliczyl glebe
po czym z uporem policjanta z W11 doszed³ do wniosku i¿ by³o to pole
kalarepy. Potem by³ mostek na którym ca³kiem spora grupa pragnê³a staæ ¿eby
zrobic zdjêcie. Podniosly sie okrzyki, wypierdalac kurwa wypierdalac,
chociaz taki rzadek na mostku klimaci³ ;) Fotostopy w Lipianach, G³azowie. W
drodze powrotnej fotostop z budynkiem w Mielêcinie. I to koniec rzeczy
ciekawych ;)
Generalnie bardzo mi siê podoba³o. Podziekowania dla Mateusza i osob mu
pomagajacych :) Dzieki ;)
Roman Jawdyk
2005-12-04 13:58:37 UTC
Permalink
Przemierzając drogę od miejsca do kabiny pamiętam, że
mijałem chłopaków w przedziale dla rowerów. Zapamiętałem ich bo bylo tam
zimno i ktoś prowadził z nimi wywiad. Nieszczęśliwie podsłuchałem pytanie o
przepychanki i "wypierdalac z kadru" na fotostopach ;)). Ciekawe dla kogo
był ten wywiad.
Wywiad dla Polskiego Radia Szczecin. Akurat trafiło na szczeciniaków,
którzy zajmowali rowerową salonkę :) (w tym mnie, ale że jestem niemedialny
to pewnie mnie wytną).

Pozdr.
--
Jego Magnificencja trzyma drób w zamknięciu.
Robert Łubiński
2005-12-04 19:32:03 UTC
Permalink
Tak więc najwyraźniej będę pierwszy (pewnie dlatego ze nie bylem na
nocce;)).
No akurat niekoniecznie. :-P
Po prostu nie każdemu chce się pisać relacje. :-]
[...] Koło
7:50 krzykaczka zapowiada pociąg specjalny i w błysku fleszów wjeżdża
czerwony wunsz.
Na pewno koło 7:50? Czy aby nie wcześniej? Ze Wzgórza pociąg ruszył koło
7.25.
Usiadłem w sa112. Razem ze mną w "przedziale" była wesolutka
grupa z Wrocławia [...].
Wrocław wesoło pokrzykiwał od czsu do czasu (:D)
Owa "Grupa z Wrocławia" stała się bez mała legendą tego przejazdu. :->
lądujemy na Dąbiu przy jeszcze nieczynnym peronie trzecim. Zmiana czoła i
powolutku suniemy torem na EC Majowe. Ludzie wytrzeszczali gały.
Nie da się ukryć, że dla mieszkańców wieżowców, stojących tuż obok na
Osiedlu Słonecznym, była to wyjątkowa atrakcja.
Zagadnęła mnie jakaś starsza pani.
-Co to za pociąg?
-Specjalny dla miłosników kolei.
-A z jakiej okazji?
-Tak bez okazji w sumie.
-Aha, szkoda, że to tylko jednorazowy pociąg.
-Czemu?
-Bo przydałby się pociąg.
I kiedyś tam jeździły kibelki z Dąbia...
Niestety, nie moglismy wjechac na samą stacje wąskotorówki :(.
I to był jedyny minus tej imprezy od strony organizacyjnej. Poza nim,
wszystko było dobrze dopięte i za to należą się gratulacje organizatorowi.
Fotostopami kierował Mareczek ;)
Radiotelefoniczny głos Mareczka był dodatkową atrakcją całego przejazdu. ;->

pzdr.

unkel
2005-12-04 19:47:51 UTC
Permalink
Na pewno ko³o 7:50? Czy aby nie wcze¶niej? Ze Wzgórza poci±g ruszy³ ko³o
7.25.
Strzelalem ;) Gdzie mi tam w taka temperature by³o w glowie wyciaganie
telefonu z kieszeni.
Roman Jawdyk
2005-12-04 19:57:58 UTC
Permalink
Post by Robert Łubiński
Na pewno koło 7:50? Czy aby nie wcześniej? Ze Wzgórza pociąg ruszył koło
7.25.
Strzelalem ;) Gdzie mi tam w taka temperature było w glowie wyciaganie
telefonu z kieszeni.
Panowie. Z Głównego wyjechaliśmy po ósmej. Coś wam się strefy czasowe
przestawiły.

Pozdr.
--
Jego Magnificencja trzyma drób w zamknięciu.
Dawid Pastusiak
2005-12-04 20:15:21 UTC
Permalink
Post by Roman Jawdyk
Panowie. Z Głównego wyjechaliśmy po ósmej. Coś wam się strefy czasowe
przestawiły.
Ale chodzi o wjazd ze Wzgórza na Główny. Wydaje mi się że było gdzieś
koło 7:45. Wtedy zapowiedziano "pociąg specjalny do Pyrzyc". Szkoda, że
nie było nic na klapkach..
--
pozdrawiam
Dawid Pastusiak
http://www.dawidek7.prv.pl
Roman Jawdyk
2005-12-04 20:15:13 UTC
Permalink
Post by Dawid Pastusiak
Ale chodzi o wjazd ze Wzgórza na Główny. Wydaje mi się że było gdzieś
koło 7:45. Wtedy zapowiedziano "pociąg specjalny do Pyrzyc". Szkoda, że
nie było nic na klapkach..
Dobra była zapowiedź , bo byśmy w holu tak dalej stali :D - nie każdy
wiedział, że desant jest od Wzgórza :) Więc sorry za zamieszanie.

Pozdr.
--
Jego Magnificencja trzyma drób w zamknięciu.
unkel
2005-12-04 20:16:36 UTC
Permalink
Panowie. Z G³ównego wyjechali¶my po ósmej. Co¶ wam siê strefy czasowe
przestawi³y.
Robercik sie dosiadl na Wzgorzu jak szynobus jechal na G³ówny :)
Roman Jawdyk
2005-12-04 20:18:33 UTC
Permalink
Robercik sie dosiadl na Wzgorzu jak szynobus jechal na Główny :)
To sobie przedłużyli niektórzy imprezę :D.

Pozdr.
--
Jego Magnificencja trzyma drób w zamknięciu.
Ufo
2005-12-05 15:01:06 UTC
Permalink
On Sun, 4 Dec 2005 20:32:03 +0100, Robert Łubiński
Post by Robert Łubiński
Owa "Grupa z Wrocławia" stała się bez mała legendą tego przejazdu. :->
Ale na nockach juz nie bylismy legenda ;)

"wielki srocz" wymiata ;)
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
decomposed06
2005-12-05 16:40:08 UTC
Permalink
Post by Ufo
On Sun, 4 Dec 2005 20:32:03 +0100, Robert Łubiński
Post by Robert Łubiński
Owa "Grupa z Wrocławia" stała się bez mała legendą tego przejazdu. :->
Ale na nockach juz nie bylismy legenda ;)
"wielki srocz" wymiata ;)
Tak sie konczy zadawanie z rzadziakami z trojmiasta :)
--
http://kasia.asi.pwr.wroc.pl/ - Zdjecia Walbrzycha i okolic.
Piottr
2005-12-04 19:57:07 UTC
Permalink
Powiem krótko: Impreza była wspaniała.

Żałuję tylko, że nie było wjazdu na stację w Stargardzie Wąsk, i że nie
pojechaliśmy z Pyrzyc dalej w innych kierunkach.

Ale ogólnie chciałbym serdecznie podziękować organizatorom, w końcu była to
pierwsza od lat prawdziwa impreza zaliczeniowa na normalnym torze. Poza tym
impreza miała swój niepowtarzalny klimat, jak to na takich imprezach bywa...

Dialog kierowca-kierpoć na przejeżdzie kolejowym w Stargardzie Wąsk:
- Skąd ta wycieczka?
- Ze Szczecina
- K*** mać! (wyraz dezaprobaty kierowcy na oczekiwanie na od dawna nie
jeżdżonym przejeżdzie)

Inny dialog, zapisany w notatniku:
- Na wioskach jak zajedziesz, to specjalnie otwierają sklep...
- No, szczególnie jak zajedziesz własnym pociągiem!

Berolina była spóźniona 120 minut :-) i tylko dzięki temu spałem we własnym
łóżku. A dyżurny ruchu w Stargardzie nie nadaje się do pracy z klientem.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
unkel
2005-12-04 20:15:07 UTC
Permalink
Berolina by³a spóŒniona 120 minut :-) i tylko dziêki temu spa³em we
w³asnym
³ó¿ku. A dy¿urny ruchu w Stargardzie nie nadaje siê do pracy z klientem.
Peronowy? ;)
Piotr
2005-12-04 20:24:29 UTC
Permalink
Post by unkel
Post by Piottr
A dyżurny ruchu w Stargardzie nie nadaje się do pracy z klientem.
Peronowy? ;)
Tak.
Jak można powiedzieć o klientach "co oni mi tu pierdolą!"?!, tym bardziej że w
Poznaniu się okazało że my mieliśmy rację i na Berolinę (tzn BWE) zdążyliśmy,
pomimo problemów z pociągiem ze Szczecina do Wrocławia. Taki szczyt chamstwa i
niekompetencji, ze chyba będzie poważna skarga.

Pozdrawiam
Piottr
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
głos na puszczy
2005-12-04 21:08:45 UTC
Permalink
Post by Piotr
Jak można powiedzieć o klientach "co oni mi tu pierdolą!"?!, tym bardziej że w
Poznaniu się okazało że my mieliśmy rację i na Berolinę (tzn BWE) zdążyliśmy,
pomimo problemów z pociągiem ze Szczecina do Wrocławia. Taki szczyt chamstwa i
niekompetencji, ze chyba będzie poważna skarga.
...po przeprowadzeniu wnikliwego dochodzenia stwierdzamy, że opisany
fakt nie miał miejsca. Jednocześnie pracownik został pouczony...

GnP
Arek
2005-12-04 23:13:41 UTC
Permalink
Post by Piottr
A dyżurny ruchu w Stargardzie nie nadaje się do pracy z klientem.
nadaje się, nadaje, ładnie poprosiłem, to pani wspaniale zapowiedziała pociag
specjalny, no i zadzwoniła na nastawnię, by wpóścili pociąg na tor 9, a na
powrót z wąskiego na 4. Szkoda,ze nie dali zgody na wjazd na wąski, gdybym
wiedział, to byśmy się zebrali dzień wcześniej z łopatkami.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Piottr
2005-12-05 07:27:50 UTC
Permalink
Post by Arek
Post by Piottr
A dyżurny ruchu w Stargardzie nie nadaje się do pracy z klientem.
nadaje się, nadaje, ładnie poprosiłem, to pani wspaniale zapowiedziała pociag
specjalny,
Pani była wporządku, nawet dała się sfotografować. Chamem i buakiem nie
nadającym się do pracy z klientem okazał się dyżurny który miał popołudniową
zmianę i zniechecił kilkunastu pasażerów do podróży koleją na skutek
opóżnienia pociągu do Wrocławia... Tak trudno mu było zadzwonić do Poznania
i się dowiedzieć, ile dzisiaj BWE będzie miała opóźnienia?

Pozdrawiam
Piottr
jaQbek [z pracy]
2005-12-05 08:25:52 UTC
Permalink
Tak trudno mu by³o zadzwoniæ do Poznania
i siê dowiedzieæ, ile dzisiaj BWE bêdzie mia³a opóŒnienia?
Bo to wymaga _zrobienia_czego¶tam_ . A premie przecie¿ wszystkim wyp³acaj±,
to po co ma "tyraæ" ?
Arek
2005-12-05 12:11:43 UTC
Permalink
Witam, jeśli ten popołudniowy dyżurny, to taki chudzielec o ciemnych włosach i
w brodzie, to nic szczególnego po nim nie można było sie spodziewać. Na jego
podejście można odpowiedzieć tylko tym samym...
A propo, nigdzie Cię Piottrze nie dostrzegłem, a szkoda. Statystyki, to 130
uczestników, 20 dosiadło w Stargardzie. Są na Stargardzkich stronach fotki z
tego wjazdu na waski, pod adresem: http://www.stargard.com.pl/egallery-115.html
I ja jestem z Panią dyżurną i toromistrzem....
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Piottr
2005-12-06 10:58:19 UTC
Permalink
Post by Arek
Witam, jeśli ten popołudniowy dyżurny, to taki chudzielec o ciemnych włosach i
w brodzie, to nic szczególnego po nim nie można było sie spodziewać.
Tak ten, z brodą.
Pojęcie "kilent" jest dla niego równie abstrakcyjne jak pojęcie "moralność"
dla stręczyciela.
Post by Arek
A propo, nigdzie Cię Piottrze nie dostrzegłem, a szkoda.
No jak nie, miałem zielony szalik, szaroniebieski polar i rozpadajacego się
zgumkowanego Nikona 800.... siedziałem w wagonie motorowym, zaraz za kabiną,
no chyba że siedziałem obok Gosi i Staszka, z którymi przegadałem dużą część
imprezy.

Pozdrawiam serdecznie i ciepło
Piottr
Arek - kofacela
2005-12-06 16:40:59 UTC
Permalink
Post by Piottr
Post by Arek
A propo, nigdzie Cię Piottrze nie dostrzegłem, a szkoda.
No jak nie, miałem zielony szalik, szaroniebieski polar i rozpadajacego się
zgumkowanego Nikona 800.... siedziałem w wagonie motorowym, zaraz za kabiną,
no chyba że siedziałem obok Gosi i Staszka, z którymi przegadałem dużą część
imprezy.
No szkoda, w sumie ogólna bieganina, dlatego pewno tak wyszło. Przesyłam fotki
(link) ze Stargardu, tam chociaż Pana poszukam i zobaczę, haha. :-)Mnie
wyłapali aparatem na rozmowie z dyżurną i toromistrzem.
http://www.stargard.com.pl/egallery-115.html
Również pozdrawiam.
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Wojciech 'Wojtazz' Nowotniak
2005-12-05 13:37:04 UTC
Permalink
- Na wioskach jak zajedziesz, to specjalnie otwieraj± sklep...
- No, szczególnie jak zajedziesz w³asnym poci±giem!
A to powiedzialem ja :D
--
Wojciech 'Wojtazz' Nowotniak
Pozdrowienia ze Szczecina - to taka du¿a wioska z tramwajami nad Odr±.
GG#4275947
wojtazz(at)op.pl
Uprzejmie uprasza siê o niedyskutowanie z trollami, dziêkujemy!
"S2 dla mechaników!!"
www.wojtek.kolej.szczecin.pl
Bartek
2005-12-05 17:55:23 UTC
Permalink
Powiem krótko: Impreza by³a wspania³a.
¯a³ujê tylko, ¿e nie by³o wjazdu na stacjê w Stargardzie W±sk, i ¿e nie
pojechali¶my z Pyrzyc dalej w innych kierunkach.
Ale ogólnie chcia³bym serdecznie podziêkowaæ organizatorom, w koñcu by³a
to
pierwsza od lat prawdziwa impreza zaliczeniowa na normalnym torze. Poza tym
impreza mia³a swój niepowtarzalny klimat, jak to na takich imprezach
bywa...
Šwiête s³owa, choæ faktycznie fotostop w Stargardzie od Pi³sudskiego do
stadionu by³ sporym chaosem to pozniej wygl±da³o to ca³kiem przyzwoicie

A teraz zagadka:
Najwieksza tragedia podczas tego typu imprezy???

A tu odpowiedŒ:
Wy³adowana bateria w kamerze ju¿ od Kluczewa :(((((

Miejmy nadzieje ze impreza ta stanie siê pocz±tkiem reakcji ³añcuchowej dla
innych podobnych w naszym regionie (choæ nie tylko)
Pzdr
Bartek
w***@interia.pl
2005-12-06 18:42:35 UTC
Permalink
Post by Piottr
Powiem krótko: Impreza była wspaniała.
Tak - dawno nie było tak licznego zlotu wiary z całego kraju. Było jak za
dawnych lat :-)
Post by Piottr
Żałuję tylko, że nie było wjazdu na stację w Stargardzie Wąsk, i że nie
pojechaliśmy z Pyrzyc dalej w innych kierunkach.
Tak St.Wąski to jednak był niedosyt, bo technicznie by się dało. Ja jednak też
bardzo żałuję EC - liczyłem dość mocno na to zaliczenie.
Niemniej - jeszcze raz - organizatorom dzięki - i czekam na następne oferty.
pzdr
ws
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Mareczek
2005-12-04 21:34:06 UTC
Permalink
W
Pyrzycach zaskoczenie- wyburzają ten słwany biały budynek. Taki fajny gruz
sie ostal, ale fotostopu tam nie bylo :/.
Co ciekawsze, Bodek powiedzial mi, ze nastawnia w Pyrzycach przy drodze nr 3
i semafory w ciagu pol roku maja isc w wycinke ;( Niestety, wladza w kabinie
nie pozwolila na fotostop :/

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-05 00:35:49 UTC
Permalink
Ostatni fotostop na tej bocznicy był na nasypie. Szkoda tylko, że pociąg
stał przy krzaku ;). Fociści podzielili się na dwie grupy. Pierwsza z nich
stała na nasypie przed niemcobusem, drudzy stali na nasypie Szczecin Dąbie-
Szczecin Zdroje. Jak Ci pierwsi przeszkadzali drugim na początku (nie
zapomne gorączkującego sie Krzyśka W. :)))
Zupelnie bez sensu byl ten fotostop. Wiara udala sie focic czolo, a
mozna bylo sieknac wszystko z 45 stopni i bez betonowych klockow.
Wystarczylo wysadzic focistow i sie minimalnie cofnac.
tak potem drudzy przeszkadzali pierwszym gdy ze Szczecina do Stargardu
jechały dwa byki ;).
No sorki - ja sie zdazylem teleportnac.
motywem z katedra (wysadzili nas na nasypie, nieszczescilwie sie wywalilem
;)). Troche za ciemno bylo na zadowalającą lufe:/. Potem było Kluczewo. Gdy
No i oczywiscie spora grupa milosnikow szerokiego kata musiala
schrzanic motyw kilkudziesieciu innym ludziom ktorzy chcieli lepiej
wykorzystac motyw.

http://ams1.lo3.wroc.pl/~tomek/0.1A/tournee.php?p=8506
odjezdzalismy z Kluczewa przeszedlem sie w strone kabiny. Fotostopami
kierował Mareczek ;). Przemierzając drogę od miejsca do kabiny pamiętam, że
mijałem chłopaków w przedziale dla rowerów. Zapamiętałem ich bo bylo tam
zimno i ktoś prowadził z nimi wywiad. Nieszczęśliwie podsłuchałem pytanie o
przepychanki i "wypierdalac z kadru" na fotostopach ;)).
Chetnie bym to wytlumaczyl ;)

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Mareczek
2005-12-05 13:15:35 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Zupelnie bez sensu byl ten fotostop. Wiara udala sie focic czolo, a
mozna bylo sieknac wszystko z 45 stopni i bez betonowych klockow.
Wystarczylo wysadzic focistow i sie minimalnie cofnac.
Tlumaczylem Ci - fotostop wlasnie na tym polegal, zrobienie foty z osiedlem,
bo co Ci z tego, ze zrobisz sam sklad - a tak masz "sypialnie Szczecina" w
tle i wiadomo ze bylo to robione na linii do os. Slonecznego, ktora kiedys
prowadzila do Sobieradza/Chwarstnicy.
Post by Krzysztof Waszkiewicz
tak potem drudzy przeszkadzali pierwszym gdy ze Szczecina do Stargardu
jechały dwa byki ;).
No sorki - ja sie zdazylem teleportnac.
Me too ;-)

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
unkel
2005-12-05 14:05:47 UTC
Permalink
Post by Mareczek
Tlumaczylem Ci - fotostop wlasnie na tym polegal, zrobienie foty z osiedlem,
bo co Ci z tego, ze zrobisz sam sklad - a tak masz "sypialnie Szczecina" w
tle i wiadomo ze bylo to robione na linii do os. Slonecznego, ktora kiedys
prowadzila do Sobieradza/Chwarstnicy.
No, no chociaz niekoniecznie osiedle musialo wystawac z dachu skladu ;)
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 00:05:57 UTC
Permalink
Post by Mareczek
Tlumaczylem Ci - fotostop wlasnie na tym polegal, zrobienie foty z osiedlem,
bo co Ci z tego, ze zrobisz sam sklad - a tak masz "sypialnie Szczecina" w
tle i wiadomo ze bylo to robione na linii do os. Slonecznego, ktora kiedys
prowadzila do Sobieradza/Chwarstnicy.
A ja mam inna metode - najazdy - kazdy robi to co chce... Taki fotostop
z czolem kolo krzaka nic nie byl wart (nie widzialem dobrej fotki z
tego miejsca ;-)).

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
S³awek Wieczorek
2005-12-06 15:36:52 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
A ja mam inna metode - najazdy - kazdy robi to co chce...
Tak, tylko przydaloby sie zeby odbywaly sie one z wieksza predkoscia pociagu
np. 15-20 km/h, a nie 5 km/h. W koncu sa jeszcze ludzie z kamerami i oni tez
chca miec porzadny material filmowy z wyjazdu.

Pozdrawiam
Slawek
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
decomposed06
2005-12-06 15:44:50 UTC
Permalink
Post by S³awek Wieczorek
Post by Krzysztof Waszkiewicz
A ja mam inna metode - najazdy - kazdy robi to co chce...
Tak, tylko przydaloby sie zeby odbywaly sie one z wieksza predkoscia pociagu
np. 15-20 km/h, a nie 5 km/h. W koncu sa jeszcze ludzie z kamerami i oni tez
chca miec porzadny material filmowy z wyjazdu.
Jeszcze sie taki nie urodzil co by wszystkim dogodzil :P

Jeden chce zdjecie w polu, drugi w mlynie, trzeci chce miec ludzi w kadrze a czawrty nie.
Piaty to sie przyjechal powyglupiac a szosty pogadac z kumplami - no i wez tu
znajdz wspolny mianownik ;) A temu sie kamerowanie marzy ;)

pozdro!
--
http://kasia.asi.pwr.wroc.pl/ - Zdjecia Walbrzycha i okolic.
Ufo
2005-12-06 16:11:52 UTC
Permalink
On 6 Dec 2005 16:36:52 +0100, "Sławek Wieczorek"
Post by S³awek Wieczorek
Tak, tylko przydaloby sie zeby odbywaly sie one z wieksza predkoscia pociagu
np. 15-20 km/h, a nie 5 km/h. W koncu sa jeszcze ludzie z kamerami i oni tez
chca miec porzadny material filmowy z wyjazdu.
Nigdy nie dogodzi sie wszystkim. Najlepiej i nafajniej jest po prostu
wybrac sie na jakas linie, gdy jezdza tam jeszcze pociagi i samemu
porobic zdjecia, czy filmy takie, jakie chcemy. Tak, wiem - to ciezkie
i czesto niewykonalne, ale przyjemnosc jest o wiele wieksza, niz
zrobienie jednego dnia 30 zdjec na jakies linii. Osobiscie wole np. 3
po calodniowym sterczeniu w krzakach na mrozie ;)
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Mareczek
2005-12-06 17:12:47 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
A ja mam inna metode - najazdy - kazdy robi to co chce...
Potem byly, co co nie pasuje? :-)
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Taki fotostop
z czolem kolo krzaka nic nie byl wart (nie widzialem dobrej fotki z
tego miejsca ;-)).
Znajac Ciebie to i tak najlepsze foto byloby z twojego miejsca, ale przeciez
byl krzaczek...

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 20:57:13 UTC
Permalink
Post by Mareczek
Potem byly, co co nie pasuje? :-)
Byly bo w tej sprawie zagadalem ;-)
Post by Mareczek
Znajac Ciebie to i tak najlepsze foto byloby z twojego miejsca, ale przeciez
byl krzaczek...
Wziales moje uwagi do siebie, ze takim tekstem walisz? Owszem z mojego
punktu wdzienia foto z miejsca w ktore sie udalem byloby najfajniejsze.
Ty mozesz miec inny poglad na sprawe. Jednak moja wskazowka pozwolilaby
zrobic zarowno fotke z mojej jak i z Twojej pozycji.

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Mareczek
2005-12-06 21:49:17 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Owszem z mojego
punktu wdzienia foto z miejsca w ktore sie udalem byloby najfajniejsze.
Ty mozesz miec inny poglad na sprawe. Jednak moja wskazowka pozwolilaby
zrobic zarowno fotke z mojej jak i z Twojej pozycji.
Moglaby, ale tak sie nie stalo, Mowilem zeby cofnac, ale ludzie zaczeli
wysiadac z pociagu, wiec bylo za pozno.

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-07 18:24:44 UTC
Permalink
Post by Mareczek
Moglaby, ale tak sie nie stalo, Mowilem zeby cofnac, ale ludzie zaczeli
wysiadac z pociagu, wiec bylo za pozno.
Mareczek nikt do Ciebie nie ma pretensji, szczegolnie, ze po uwagach po
tym fotostopie bylo widac zmiany na lepsze. Musialem sie wyzalic,
rozumiesz? ;-)

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
12groszy
2005-12-06 18:02:03 UTC
Permalink
Content-Type: text/html;
Post by Krzysztof Waszkiewicz
A ja mam inna metode - najazdy - kazdy robi to co chce... Taki fotostop
z czolem kolo krzaka nic nie byl wart (nie widzialem dobrej fotki z
tego miejsca ;-)).
Trzeba było wziąć ze sobą kieszonkowy zestaw drwala/ogrodnika.
--
________________________ |************************************|
/[]||= = = == = = =||[]\ | [] | |{_}{_}{_}{_}{_}{_}| | [] [|
[=|_______-12groszy-_______|=]|-|______|"|[ ][ ][ ][ ][ ][ ]|"|______|-|
'`O-O-O`==------==`O-O-O`' `O-O`^------------------------^`O-O`
pedadog
2005-12-05 14:48:26 UTC
Permalink
..
A ja jestem jednak trochę zdegustowany brakiem wyskoków z Pyrzyc w stronę
Gryfina i Chwarstnicy, a szczególnie powodem w/w (W dodatku nie trzeba było
aż tak szybko nawet jakby Merkury jechał planowo). Zastanawiałem się później
jak "wytracić" czas do Przemyślanina ale rzeczony Merkury ze swoją ET22-898,
która została w Dąbiu już mi to załatwił...
Wojciech Kolondra
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
r***@vp.pl
2005-12-05 20:05:35 UTC
Permalink
Post by pedadog
A ja jestem jednak trochę zdegustowany brakiem wyskoków z Pyrzyc w stronę
Gryfina i Chwarstnicy
Ja również liczyłem na więcej, także na wyjazd w stronę Myśliborza. Niestety
kierpoć (jak mi się zdaje) stanowczo odmówił jazdy dalej stwierdzając "nie
będziemy ryzykować wykolejenia jednostki" - typowo PeKaPowskie betonowe
podejście do tematu :(

Pośpiech przy powrocie był jednak jedynym minusem owej imprezy, którą ogólnie
oceniam za udaną. W tym miejscu składam podziękowania dla organizatorów i
życzenia powodzenia w organizowaniu kolejnych imprez :)

--
pozdrawiam
Remik
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Mateusz ¯muda
2005-12-05 20:14:36 UTC
Permalink
Ja równie¿ liczy³em na wiêcej, tak¿e na wyjazd w stronê My¶liborza.
Niestety
kierpoæ (jak mi siê zdaje) stanowczo odmówi³ jazdy dalej stwierdzaj±c "nie
Panowie - od miesi±ca we wszystkich og³oszeniach podawna by³a wersja trasy
taka - jaka zosta³a przejechana ! (poza statnimi metrami na waskotorowy)
bêdziemy ryzykowaæ wykolejenia jednostki" - typowo PeKaPowskie betonowe
podej¶cie do tematu :(
Ciekaw jestem co by¶ powiediza³ gdyby faktycznie tak sie sta³o. Ku Twojej
informacji jakies 100 - 150 metrów dalej brakuje juz mocowañ.

--
pozdrawiam
MaTe
Mateusz ¯muda
3704
2005-12-05 20:32:46 UTC
Permalink
Post by Mateusz ¯muda
Panowie - od miesi±ca we wszystkich og³oszeniach podawna by³a wersja trasy
taka - jaka zosta³a przejechana ! (poza statnimi metrami na waskotorowy)
No zgadza sie. Niemniej jednak ten malutki szczegol troche napsul atmosfere
i potem mijajac kolejne odgalezienia kazdemu sie wydawalo, ze to jakis
spisek skoro tam nie wjezdzamy... ;)
A waskiego mi szkoda. Liczylem na wiecej mozliwosci fotek na splocie. No i
zaliczenie nie to, znaczy jedna szyna mi wciaz brakuje :]

tg
r***@vp.pl
2005-12-06 00:23:50 UTC
Permalink
Panowie - od miesiąca we wszystkich ogłoszeniach podawna była wersja trasy
taka - jaka została przejechana ! (poza statnimi metrami na waskotorowy)
Zgadza się i nikt nie ma pretensji, niektórzy jednak liczyli na pewne bonusy ;)
Ciekaw jestem co byś powiedizał gdyby faktycznie tak sie stało. Ku Twojej
informacji jakies 100 - 150 metrów dalej brakuje juz mocowań.
Więc dla tego nikt nie nalegał, a odpowiedź kierpocia odebrałem jako wymówkę na
odczepnego gdyż tor w kierunku Myśliborza wyglądał na wyślizgany...
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
pedadog
2005-12-06 07:27:36 UTC
Permalink
"Ni mom zalu do nikogo" - w końcu w zpowiedziach zniknęło i na bilecie nie
było wyjazdów w bok z Pyrzyc. Jakby były, to bym się gotował już na miejscu.
Muszę tą przystawkę szynową do roweru w końcu poskładać zanim kolejne linie
podzielą los Krokowej (Może by tak ciężarówkę tłucznia i kilkadziesiąt
podkładów z tej linii wysypać decydentom przed siedzibą bo nie wierzę, że
będzie zrekultywowana)
A z innej beczki: można prosić o rozkład służbowy tego pociągu/pociągów? -
choćby numer(y) i odjazdy z ważniejszych stacji - do celów statystyczno -
notatkowych. Chciałem spisać na wyjeździe ale jakoś dziwnie trudno było się
dostać do kabiny...
WK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 00:25:32 UTC
Permalink
Post by r***@vp.pl
Pośpiech przy powrocie był jednak jedynym minusem owej imprezy, którą ogólnie
oceniam za udaną. W tym miejscu składam podziękowania dla organizatorów i
życzenia powodzenia w organizowaniu kolejnych imprez :)
Powinnismy zaczac godzine wczesniej po prostu. Wiara z Polski juz dawno
byla na miejscu, miejscowi mogliby wstac. Poza tym czemu konczyc o tej
17tej? Nie lepiej by sie bylo jeszcze w paru miejscach zatrzymac na
"nocna" fotke. Jak wiadomo w ruchu planowym nie zatrzymam pociagu na
szlaku zeby cyknac nocna fotke. Po drodze bylo kilka klimatycznych
miejsc ktore mozna by zaliczyc, ale nie wiedziec czemu musielismy sie
zatrzymywac przy jakichs zarabiscie urokliwych budynkach stacyjnych
(urok poznego gierka). Brakowalo mi troche zdecydowania ze strony
organizatora jesli chodzi o fotostopy. Tlumem trzeba jakos sterowac.
Sprawdza sie to na kazdej imprezie - jak powiesz gdzie isc i co robic
fotostop wyglada o wiele lepiej.

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Piottr
2005-12-06 11:09:05 UTC
Permalink
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Po drodze bylo kilka klimatycznych
miejsc ktore mozna by zaliczyc, ale nie wiedziec czemu musielismy sie
zatrzymywac przy jakichs zarabiscie urokliwych budynkach stacyjnych
(urok poznego gierka).
No i tu się z Tobą nie zgodzę.
Uważam, ze fotografowanie pociągu w polu jest bez sensu, bo czym się różni
pole na linii do Pyrzyc od pola na linii do Kołobrzegu?
To budynki stacyjne tworzą klimat i indywidualność danej linii, nawet,
jeżeli są to budynki z urokiem późnego gierka. Mnie brakowało np fotostopu
przy bazie drogowej tuż za Stargardem.
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Brakowalo mi troche zdecydowania ze strony
organizatora jesli chodzi o fotostopy. Tlumem trzeba jakos sterowac.
Tak, mnie tego też brakowało, że organizator nie korzystał z nagłośnienia i
przed zatrzymaniem nie mówił "fotografujemy z pola po lewej stronie".

Niemniej imprezę uważam za wyjątkowo udaną.

Pozdrawiam
Piottr
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 13:39:06 UTC
Permalink
Post by Piottr
No i tu się z Tobą nie zgodzę.
Uważam, ze fotografowanie pociągu w polu jest bez sensu, bo czym się różni
pole na linii do Pyrzyc od pola na linii do Kołobrzegu?
Kazde miejsce z klimatem jest godne sfocenia. Na linii do Kolobrzegu
moge robic zdjecia codziennie, na linii do Pyrzyc to byla jedyna
okazja.
Post by Piottr
To budynki stacyjne tworzą klimat i indywidualność danej linii, nawet,
jeżeli są to budynki z urokiem późnego gierka.
Ciekawe tylko czemu nikt fotek z tymi klockami nie wrzuca ;-) Ja tam
widzialem pare niepowtarzalnych klimatow wlasnie w polu i wolalbym zeby
wlasnie w tych miejscach byly fotostopy, zamiast tych klockowych.
Post by Piottr
Mnie brakowało np fotostopu
przy bazie drogowej tuż za Stargardem.
Tez mi brakowalo tego fotostopu - to samo z reszta dotyczylo braku
fotostopu obok cukrowni.
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
Ufo
2005-12-06 14:51:21 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 14:39:06 +0100, Krzysztof Waszkiewicz
Post by Krzysztof Waszkiewicz
Ja tam
widzialem pare niepowtarzalnych klimatow wlasnie w polu i wolalbym zeby
wlasnie w tych miejscach byly fotostopy, zamiast tych klockowych.
znaczy sie, ze dobrze ze tam sie nie zatrzymywalismy, znajac Twoj gust
:P
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 20:14:05 UTC
Permalink
Post by Ufo
znaczy sie, ze dobrze ze tam sie nie zatrzymywalismy, znajac Twoj gust
:P
:P

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
n***@op.pl
2005-12-06 16:45:35 UTC
Permalink
Post by Piottr
Uważam, ze fotografowanie pociągu w polu jest bez sensu, bo czym się różni
pole na linii do Pyrzyc od pola na linii do Kołobrzegu?
To budynki stacyjne tworzą klimat i indywidualność danej linii, nawet,
jeżeli są to budynki z urokiem późnego gierka. Mnie brakowało np fotostopu
przy bazie drogowej tuż za Stargardem.
A ja, z racji tego, że jechałem do Stargardu Kluczewa za wami autem, to
wychwyciłem Was z peronu na przystanku Stargard Osiedla Pyrzyckie, przy bazie.
a Co do bazy, to szkoda,ze nie było przy niej fotostopu, bo za płotem stał
skład szpitalny (wojsko) no i odchwaszczarka torów- dwie cysterny i drezyna
(CHOT).
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Marek Chmurski
2005-12-05 20:32:37 UTC
Permalink
Pierwszy raz byłem na imprezie kolejowej, na której mogłem zobaczyć "na żywo"
dużą część wirtualnego dotychczas dla mnie towarzystwa z pmk.

Zastanawia mnie fenomen jazdy przez kraj setek kilometrów i wydania na to co
najmniej 100 zł. tylko po to, aby się solidnie urżnąć, tu i ówdzie coś
przeklnąć, zwymiotować i w efekcie kimnąć się niepostrzeżenie na zielonkawych
kanapach sa110/112 - podczas przejazdu linią, po której może w przyszłości nie
dane będzie już pojachać (tfu...). Niektórzy z kolegów właśnie w ten sposób
postanowili umilić czas sobie i innym - no cóż wasza sprawa -
gratuluję "fantazji" i zasobności portfela.

Uważam Imprezę za bardzo udaną i profesjonalnie przygotowaną - Mateuszowi i
pozostałym organizatorom należą się gorace podziękowania. Może powinno być
troche mniej fotostopów, bo pociąg jest bardziej od tego aby jechał, niż
pozował do zdjęć niemal co kilometr.

Przy tej okazji ze swej strony chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec wyklnania
uczestników imprezy przez niektórych artystów fotografików kolejowych. Można
chwile poczekać, a kultura powinna obowiazywać i tutaj. Ci co uważają że
wyklinanie jest najskuteczniejszym sposobem na "oczyszczenie" kadru niech
następnym razem zamiast browaru łykna sobie odrobinkę relanium. Przyjazna
atmosfera jest chyba równie ważna jak udane zdjęcia (jak nie ważniejsza).

Z jednej strony radość, bo przeciez to impreza, ale po przejechaniu się linią
do Głazowa to wszyscy chórem powinniśmy płakać nad tym, co widzieliśmy - klęską
kolei i jej bezsilnością wobec tych, którzy nią dotychczas kierowali. Oby dało
sie zachować jak najwięcej. Przykład niedawnego zamykania kopalń w obliczu
obecnej koniunktury i kwestii bezpieczeństwa energetycznego w Polsce jest
bardziej niż wymowny (nie jestem komunistą).

Bardzo pozytywne wrażenie robi jazda SA110 - zakup tych pojazdów był strzałem w
dziesiatkę.
Ponadto 125 km/h między Stargardem a Dąbiem to było fantastycznym pokazem jego
prędkościowych możliwości.

Pozdrowienia dla Jaqbka, z którym udaliśmy się w sobotę wieczorem na kółeczko
Szczecin - Katowice - Gliwice (przez Makoszowy) - Katowice; Bytom - Wieluń
Dąbrowa - Kępno - Kluczbork - Lubliniec - Warszawa, oraz kolegom ze Śląska.

Do następnego razu, dziękuję za moc wrażeń kolejowych

Marek Chmurski

PS. Jest gdzieś zdjecie z tego fotostopu, gdzie jeden z nas pokazał swą "drugą
twarz" :/ ?
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Krzysztof Waszkiewicz
2005-12-06 00:20:22 UTC
Permalink
Post by Marek Chmurski
Uważam Imprezę za bardzo udaną i profesjonalnie przygotowaną - Mateuszowi i
pozostałym organizatorom należą się gorace podziękowania. Może powinno być
troche mniej fotostopów, bo pociąg jest bardziej od tego aby jechał, niż
pozował do zdjęć niemal co kilometr.
Co jaki km? Co by zostalo po tej imprze gdybysmy sie tylko przejechali.
Tak bedziesz mial przynajmniej troche fotek na pamiatke.
Post by Marek Chmurski
Przy tej okazji ze swej strony chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec wyklnania
uczestników imprezy przez niektórych artystów fotografików kolejowych. Można
chwile poczekać, a kultura powinna obowiazywać i tutaj. Ci co uważają że
Ja probowalem ladnie i po dobroci - niestety zawsze znajdzie sie paru
ktosiow do ktorych nie trafia. Dlatego trzeba uzywac mocniejszych
zwrotow. Ja poczekam, a kolesie ktorzy stoja przed samym czolem nie
cofna sie bo niby po co? A najlepsi sa kolesie ktorzy "zaliczaja" ale
na fotostopie musza wysiasc zeby zobaczycjak inni foty robia wlasnie w
momencie gdy najbardziej to wszystkim przeszkadza (sami przeciez fotek
nie robia).
Post by Marek Chmurski
wyklinanie jest najskuteczniejszym sposobem na "oczyszczenie" kadru niech
następnym razem zamiast browaru łykna sobie odrobinkę relanium. Przyjazna
atmosfera jest chyba równie ważna jak udane zdjęcia (jak nie ważniejsza).
Udane zdjecia sa najwazniejsze ;-)

Zdravim!
--
Krzysztof Waszkiewicz http://www.kolej.eu.org http://www.eu07.pl
GG://3721721 Telefon: +48502538069 Google Talk: ***@gmail.com
Moj KF: http://www.iwan.eu07.pl/Score Czyli ludzie transparentni
*T.C.I.O.P.S* - _Tniemy_ cytaty i odpowiadamy /pod/ *spodem*.
jaQbek [z pracy]
2005-12-06 08:14:56 UTC
Permalink
Mo¿e powinno byæ
troche mniej fotostopów, bo poci±g jest bardziej od tego aby jecha³, ni¿
pozowa³ do zdjêæ niemal co kilometr.
Fotostopy byæ powinny, tylko jak s³usznie stwierdzil Krzysztof, powinny byc
sterowane. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jeden machnie stój, drugi "do mnie", a
mechanik nie wie kogo ma siê s³uchaæ.
Bardzo pozytywne wra¿enie robi jazda SA110 - zakup tych pojazdów by³
strza³em w
dziesiatkê.
Ju¿ kto¶ poruszy³, bardzo s³usznie, sprawê tego, ¿e w Polsce kupuje siê
tylko polskie szynobusy (mowa o nowych), gdy tymczasem sprawdzone zachodnie
konstrukcje sa niewiele dro¿sze, a przynajmniej je¿d¿±, a nie stoj± na
naprawach. A to te¿ kosztuje, i to sporo
Ponadto 125 km/h miêdzy Stargardem a D±biem to by³o fantastycznym pokazem
jego
prêdko¶ciowych mo¿liwo¶ci.
No i przede wszystkim jest w nim miejsce, by usi±¶æ, a nie tylko staæ z
twarz± przyklejon± do szyby.
Pozdrowienia dla Jaqbka, z którym udali¶my siê w sobotê wieczorem na
kó³eczko
Szczecin - Katowice - Gliwice (przez Makoszowy) - Katowice; Bytom - Wieluñ
D±browa - Kêpno - Kluczbork - Lubliniec - Warszawa, oraz kolegom ze
Šl±ska.
Kó³eczko wysz³o bardzo udane. Jedyne, co nam nie wysz³o przez moj± sklerozê,
to przejazd 15 - tk± z Sosnowca do Katowic. Po prostu zapomnia³em, ¿e w
niedzielê to bilety w KZK-GOP kupuje siê w automatach :/ Swoj± drog± s± one
strasznie czu³e i sporo musieli¶my naszukaæ siê monet, które przyj±³. Nadal
niestety KZK GOP jeŒdzi dla kilometrów nie dla ludzi ... Zamiast tramwajem
podjechali¶my wiêc do Katowic rzeŒni± Gdynia - Bielsko Bia³a ;) Do Bytomia
pojechali¶my z Katowic 7 - k± przez Šwiêtoch³owice.
Linia przez Makoszowy jest baaardzo klimatyczna. Klimat typowo ¶l±ski:
kopalnie, tereny przemys³owe a obok nich pola i ogromne puste przestrzenia,
szczególnie w Rudzie Šl. Mimo nocy by³o widaæ wszystko. Kto nie by³ niech
¿a³uje.
W Bytomiu do kibla na Wieluñ wsiad³o sporo osób, ale wiêkszo¶æ wysiad³a w
Tarnowskich Górach. Od Herbów to by³ poci±g widmo - z nami mo¿e z 5 osób. A
kibel by³ miesi±c po naprawie g³ownej :)
Wysiedli¶my w D±browie, gdy¿ P.O. Wieluñ jest kawa³ od miasta i nie ma tam
kompletnie nic. Pofocili¶my na stacji, posiedzieli¶my i pojechali¶my do
Kêpna. Frekwencja tez nie najlepsza, ale nieco lepsza ni¿ poprzednio. Sporo
osób jecha³o na Oleñkê, czê¶æ te¿ na Poznañ. Z 4 minut w Kêpnie zrobilo siê
14, gdy¿ siódemka z 2 bohunami z Poznania mia³a planowe spóŒnienie ;) Tak
wiêc pofocili¶my troszkê dwupoziomowe Kêpno i pojechali¶my dalej, do
Lubliñca, gdzie zaliczy³em najgorszy dworcowy kibel (nie myliæ z EZT ;) )
jaki w ¿yciu widzia³em.
W Oleñce nie by³o jedynki, ale o tym ju¿ pisa³em w innym w±tku.
PS. Jest gdzie¶ zdjecie z tego fotostopu, gdzie jeden z nas pokaza³ sw±
"drug±
twarz" :/ ?
Na pewno bêd±. Mia³ ja w kadrze chyba ka¿dy focista ;)

Pozdrawiam i dziêkujê za towarzystwo.

P.S. Ilo¶æ szpinaku na pizzy szpinakowej w szczeciñskim "Marco-Polo" by³a
i¶cie powalaj±ca :)
Marcus
2005-12-06 09:43:07 UTC
Permalink
Wysiedliśmy w Dąbrowie, gdyż P.O. Wieluń jest kawał od miasta i nie ma tam
kompletnie nic.
JaQbek, ty se chłopie mapę pooglądaj. P.O. Wieluń jest relatywnie blisko
centrum miasta, ale tam kompletnie nic nie ma do roboty - stacja Wieluń
Dąbrowa jest co prawda na "zad..." ale przynajmniej jest co poogladać (choćby
telefon przy wyjściu na perony).

Pozdr.
Marek Chmurski - /Marcus\
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
jaQbek [z pracy]
2005-12-06 09:48:01 UTC
Permalink
D±browa jest co prawda na "zad..." ale przynajmniej jest co poogladaæ
(choæby
telefon przy wyj¶ciu na perony).
O w³a¶nie! Wrzuæ fotkê :)
3704
2005-12-06 17:16:05 UTC
Permalink
Post by jaQbek [z pracy]
Fotostopy byæ powinny, tylko jak s³usznie stwierdzil Krzysztof, powinny byc
sterowane. Nie mo¿e byæ tak, ¿e jeden machnie stój, drugi "do mnie", a
mechanik nie wie kogo ma siê s³uchaæ.
Dyskusja Mareczka z Kabina za Mielecinem (na podeptanej rzodkiewce ;P):
M: Dobra jedzcie za luk i cofnijcie do nas. Dobra teraz cofnijcie tu po nas.
M do focistow drze sie: On sie cofnie, nie isc tam!
K: Mamy sie cofac, a wy co, nog nie macie?
M: No dobra to nie cofajcie.
M do focistow drze sie: Idziemy tam, on nie cofa!
K: No dobra cofniemy sie do was... (swiezy mazut z rury wydechowej, sklad
cofa)
M skonfundowany do focistow: Stac on cofa!

:]
Post by jaQbek [z pracy]
Ju¿ kto¶ poruszy³, bardzo s³usznie, sprawê tego, ¿e w Polsce kupuje siê
tylko polskie szynobusy (mowa o nowych), gdy tymczasem sprawdzone zachodnie
konstrukcje sa niewiele dro¿sze, a przynajmniej je¿d¿±, a nie stoj± na
naprawach. A to te¿ kosztuje, i to sporo
Nie mowiac o uzywanych, ktore sa wielekroc tansze i ja naprawde nie wiem o
co teraz idzie, ze po sukcesie Zach-pom nic z szerokich planow nie dochodzi
do skutku... :(
Post by jaQbek [z pracy]
No i przede wszystkim jest w nim miejsce, by usi±¶æ, a nie tylko staæ z
twarz± przyklejon± do szyby.
Ganz tez wchodzil onegdaj w rejestry 105-110 w porywach, ale przy sobotniej
frekwencji bysmy sie w nim pozabijali, nie mowiac o tym ze nie wiadomo na
kogo by padl paw ;]

tg
Ufo
2005-12-06 14:58:22 UTC
Permalink
On 5 Dec 2005 21:32:37 +0100, "Marek Chmurski"
Post by Marek Chmurski
Zastanawia mnie fenomen jazdy przez kraj setek kilometrów i wydania na to co
najmniej 100 zł. tylko po to, aby się solidnie urżnąć, tu i ówdzie coś
przeklnąć, zwymiotować i w efekcie kimnąć się niepostrzeżenie na zielonkawych
kanapach sa110/112 - podczas przejazdu linią, po której może w przyszłości nie
dane będzie już pojachać (tfu...). Niektórzy z kolegów właśnie w ten sposób
postanowili umilić czas sobie i innym - no cóż wasza sprawa -
gratuluję "fantazji" i zasobności portfela.
Coz, nie wszyscy jezdza na imprezy zeby sie onanizowac nad kolejna
namalaowana kreska na mapie "zaliczeniowej". Niekotrzy jada spotkac
sie ze znajomymi, ktorych nie widzieli od daawna.
Post by Marek Chmurski
Przy tej okazji ze swej strony chciałbym wyrazić swój sprzeciw wobec wyklnania
uczestników imprezy przez niektórych artystów fotografików kolejowych. Można
chwile poczekać, a kultura powinna obowiazywać i tutaj. Ci co uważają że
Zaczniesz robic zdjecia, to zmienisz zdanie.
Post by Marek Chmurski
Bardzo pozytywne wrażenie robi jazda SA110 - zakup tych pojazdów był strzałem w
dziesiatkę.
Tak, 40-tetnia konstrukcja (jak nie lepiej) na poziomie
technologicznym EN57. Moze tylko lepiej utrzymana. Ratowanie sie
trupami z odzysku do niczego nie prowadzi. Przyklad? PKM Bytom np...
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Fikander
2005-12-06 16:15:59 UTC
Permalink
Post by Ufo
Coz, nie wszyscy jezdza na imprezy zeby sie onanizowac nad kolejna
namalaowana kreska na mapie "zaliczeniowej". Niekotrzy jada spotkac
sie ze znajomymi, ktorych nie widzieli od daawna.
To można uczynić w prywatnym mieszkaniu. I chlać i bełtać do woli. Z tego,
co tutaj czytam, impreza taka polega na a) chlaniu b) rzucaniu kurwami, a
reszta jest mało istotnym dodatkiem - nie powiem, aby mnie to do takiej
formy wypoczynku zachęcało. Na miejscu organizatorów wprowadziłbym i
egzekwował zakaz spożywania alkoholu - skoro niektórzy nie potrafią tego
czynić kulturalnie, nie powinien tego robić nikt. Jeśliby się wysadziło
niektórych w środku okołopyrzyckiego pola, możeby się zorientowali, że ich
zachowanie może być mało przyjemne dla otoczenia.
Post by Ufo
Post by Marek Chmurski
chwile poczekać, a kultura powinna obowiazywać i tutaj. Ci co uważają że
Zaczniesz robic zdjecia, to zmienisz zdanie.
Robiących zdjęcia kultura nie obowiązuje?
--
Cyryl 'Fikander' Gzyło / Warszawa
anderfik(pewien_znaczek)gmail.com / gad #5092407

Szymek jest podatny na kontuzje jak worek jajek w polskim autobusie
(c) Kynio @ forumcm.net
Ufo
2005-12-06 16:33:25 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 17:15:59 +0100, Fikander
Post by Fikander
To można uczynić w prywatnym mieszkaniu. I chlać i bełtać do woli. Z tego,
co tutaj czytam, impreza taka polega na a) chlaniu b) rzucaniu kurwami, a
reszta jest mało istotnym dodatkiem
Mylisz sie.
Post by Fikander
- nie powiem, aby mnie to do takiej
formy wypoczynku zachęcało. Na miejscu organizatorów wprowadziłbym i
egzekwował zakaz spożywania alkoholu - skoro niektórzy nie potrafią tego
czynić kulturalnie, nie powinien tego robić nikt. Jeśliby się wysadziło
niektórych w środku okołopyrzyckiego pola, możeby się zorientowali, że ich
zachowanie może być mało przyjemne dla otoczenia.
No tak, ale wez pod uwage, ze zazwyczaj na imprezach, jesli ktos zle
sie zachowuje, za duzo wypil, wydziera sie itp., organizator
przychodzi i mowi, ze trzeba wyluzowac. W przypadku tej imprezy
organizator mial to najwyrazniej gdzies - nikt nic nie mowil, dopiero
pod koniec przyszedl oburzony.
Post by Fikander
Robiących zdjęcia kultura nie obowiązuje?
Obowiazuje, ale jesli wszyscy by sie wszedzie rozbiegli robiac
zdjecie, a Ty, stojac daleko gdzies, czekalbys az zejda Ci z kadru,
przejechalbys 1/10 tego, co zazwyczaj sie rpzejezdza. Czas sie
liczy...
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Fikander
2005-12-06 16:35:08 UTC
Permalink
Post by Ufo
Mylisz sie.
Mam taką nadzieję :)
Post by Ufo
No tak, ale wez pod uwage, ze zazwyczaj na imprezach, jesli ktos zle
sie zachowuje, za duzo wypil, wydziera sie itp., organizator
przychodzi i mowi, ze trzeba wyluzowac. W przypadku tej imprezy
organizator mial to najwyrazniej gdzies - nikt nic nie mowil, dopiero
pod koniec przyszedl oburzony.
Być może, co nie zmienia mojej opinii.

Pozdrawiam,
--
Cyryl 'Fikander' Gzyło / Warszawa
anderfik(pewien_znaczek)gmail.com / gad #5092407

Szymek jest podatny na kontuzje jak worek jajek w polskim autobusie
(c) Kynio @ forumcm.net
Iwo Tondos
2005-12-06 16:37:48 UTC
Permalink
Post by Ufo
No tak, ale wez pod uwage, ze zazwyczaj na imprezach, jesli ktos zle
sie zachowuje, za duzo wypil, wydziera sie itp., organizator
przychodzi i mowi, ze trzeba wyluzowac. W przypadku tej imprezy
organizator mial to najwyrazniej gdzies - nikt nic nie mowil, dopiero
pod koniec przyszedl oburzony.
A nie wpad³e¶ na to, ¿e nale¿y siê samemu choæ trochê kontrolowaæ?
--
*********************
Pzdr Iwo Tondos
gg://1986344
i.tondos[at]LHS.pl
808019 PR £ódŒ
To s± moje prywatne opinie, nie w imieniu PKP PR
Ufo
2005-12-06 18:48:20 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 17:37:48 +0100, "Iwo Tondos"
A nie wpad?e? na to, ?e nale?y si? samemu cho? troch? kontrolowa??
Wpadlem, jednak troche za pozno. Dlatego tez wolalbym byc upominany
przez organizatora w momencie, gdy sytuacja wymknela sie spod
kontroli.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Jarek Gacki
2005-12-06 22:08:26 UTC
Permalink
Post by Ufo
On Tue, 6 Dec 2005 17:37:48 +0100, "Iwo Tondos"
A nie wpad?e? na to, ?e nale?y si? samemu cho? troch? kontrolowa??
Wpadlem, jednak troche za pozno. Dlatego tez wolalbym byc upominany
przez organizatora w momencie, gdy sytuacja wymknela sie spod
kontroli.
byłeś upomniany kiedy to zauważyłem. Masz szczęście ze to nei było na
imprezie warszawskiej- wylecielibyscie na kopach z wagonu. Dziwie sie że
ejszcze bezczelnie sie bronic. Ja bym zapadł sie pod ziemie po takim
zachowaniu (od razu przypominam ze oceniam Twoje i embraio zachowanie razem)
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Ufo
2005-12-07 15:08:20 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 22:08:26 +0000 (UTC), "Jarek Gacki"
Post by Jarek Gacki
byłeś upomniany kiedy to zauważyłem.
Pod koniec imprezy? ;)
Bylo nas wywalic, a nie teraz sie oburzac.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
gacek
2005-12-06 17:09:51 UTC
Permalink
Post by Ufo
Post by Ufo
No tak, ale wez pod uwage, ze zazwyczaj na imprezach, jesli ktos zle
sie zachowuje, za duzo wypil, wydziera sie itp., organizator
przychodzi i mowi, ze trzeba wyluzowac. W przypadku tej imprezy
organizator mial to najwyrazniej gdzies - nikt nic nie mowil, dopiero
pod koniec przyszedl oburzony.
mimo wszystko mielismy nadzieję, ze wielce szanwony admin TWB zechce
przestać sie drzeć. A ponieważ zaczął sie rzucać (słownie) TO TYLKO matego
dobre serce i wola- bo ja bym kolegę Embriao zwyczajnie z tego pociągu
wypierdolił. Bez zwrotu kasy.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
decomposed06
2005-12-07 12:30:45 UTC
Permalink
Post by gacek
mimo wszystko mielismy nadzieję, ze wielce szanwony admin TWB zechce
przestać sie drzeć. A ponieważ zaczął sie rzucać (słownie) TO TYLKO matego
dobre serce i wola- bo ja bym kolegę Embriao zwyczajnie z tego pociągu
wypierdolił. Bez zwrotu kasy.
Polecam sie zajac organizacja wycieczek dla emerytow. Oni sa spokojniejsi,
chyba.
--
http://transport.wroc.biz/ - Najwieksza galeria komunikacyjna na swiecie :)
m***@kolej.pl
2005-12-06 16:43:43 UTC
Permalink
Post by Ufo
Tak, 40-tetnia konstrukcja (jak nie lepiej) na poziomie
technologicznym EN57. Moze tylko lepiej utrzymana. Ratowanie sie
trupami z odzysku do niczego nie prowadzi. Przyklad? PKM Bytom np...
Zawsze można wzorem dolnośląskiego permamentnie puszczać KKA i wozic już tylko
kolejarzy bo ludzie dawno kolej olali.


pozdrawiam
MaTe
Mateusz Żmuda
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
Dróżnik
2005-12-07 13:53:29 UTC
Permalink
Po 1.
Przypomnijcie sobie jak wroclaw wygladał gdy wjechali TLK i wyszli z pociagu.
Też krzyczeli i spiewali. Juz o 6:30 na peronoie 3 można bylo zauwazyc ze to
mk z Wroclawia.
Po 2.
Jak zapowiadali wjazd pociagu specjalengo na peron 1 tez było glosno i
radosnie ale jakos nikt nie zwrocił nam uwagi.
Po 3.
Ten skład mial jechac w nd o 16:40 z kolobrzegu do Szczecina ale ze wzgledu na
jego wyglad nie dalo sie go dac do Szczecina
Po 4.
Jakbyś poprosił to bys sie dostal do kabiny i telegram poczytał. Najłatwiej
mozna bylo sie dostac jak jechalismy do Kijewa kabina z tyłu byla otwarta i
wszystkie papiery byly na wierzchu.
Po 5.
Nie kazdy mial cyfrówke i robił zdjecia ze zblizeniem. Ja miale zwykly i
dlaytego dalej lezalem na mostku bo czekalem na lepsze ujecie.
Po 6 w Pyrzycach każdy robił zdjecoie jak chcial ja bynajmniej mam z wagonu
tow ktory stal przy placu wyladowaczym
Po 6.
Ta rozmowa za Melecinem to w kabinie był MAte meszynista kier poc toromistrz
ftd i ja. Była jeszcze jedna opcja aby zmienic swialtla z bialych na czerwone
i kawałek sie cofnać. Zebyscie tam sie uspokojili.
Po 7.
Pomyslcie co teraz o was mysli pan dyrektor PR Szczecin ktory z wami jechał.
Za wasze zachowanie.

Pozdrawiam
www.kolejdamina.republika.pl
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Ufo
2005-12-07 15:09:48 UTC
Permalink
On Wed, 7 Dec 2005 13:53:29 +0000 (UTC), "Dróżnik"
Post by Dróżnik
Pomyslcie co teraz o was mysli pan dyrektor PR Szczecin ktory z wami jechał.
Za wasze zachowanie.
Coz, my przynajmniej podpisujemy sie.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Jarek Gacki
2005-12-06 17:14:10 UTC
Permalink
Post by Ufo
Coz, nie wszyscy jezdza na imprezy zeby sie onanizowac nad kolejna
namalaowana kreska na mapie "zaliczeniowej". Niekotrzy jada spotkac
sie ze znajomymi, ktorych nie widzieli od daawna.
umówmy się- świety nie jestem i lubię sobie wypić. Z tą różnicą że nawet na
imprezach gdzie lała się wódzia nigdy nie bylo wrzasków, kurw (ponad miarę)-
a prawda jest taka że największe bydło zrobiła wrocławska inteligencja.
Post by Ufo
Tak, 40-tetnia konstrukcja (jak nie lepiej) na poziomie
technologicznym EN57. Moze tylko lepiej utrzymana. Ratowanie sie
trupami z odzysku do niczego nie prowadzi. Przyklad? PKM Bytom np...
Dlnśląski PR któego jesteś pracownikiem nawet takich konstrukcji nie potrafi
sobie sprowadzić.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Perian
2005-12-06 18:16:21 UTC
Permalink
Post by Jarek Gacki
a prawda jest taka że największe bydło zrobiła wrocławska inteligencja.
Uważaj na słowa.
--
Perian
Talk is cheap. Supply exceeds Demand.
12groszy
2005-12-06 18:27:20 UTC
Permalink
Content-Type: text/html;
Post by Jarek Gacki
umówmy się- świety nie jestem i lubię sobie wypić. Z tą różnicą że
nawet na imprezach gdzie lała się wódzia nigdy nie bylo wrzasków,
kurw (ponad miarę)- a prawda jest taka że największe bydło zrobiła
wrocławska inteligencja.
Tak, oczywiście, co złego to Wrocław.
Post by Jarek Gacki
Dlnśląski PR któego jesteś pracownikiem nawet takich konstrukcji nie
potrafi sobie sprowadzić.
Zdaje się że zachodniopomorski PR sam ich nie sprowadził, tylko marszałek
pomógł w tym. Popraw mnie jeśli się mylę.
A że Dolny Śląska ma takiego marszałka jakiego ma to już inna sprawa.
--
________________________ |************************************|
/[]||= = = == = = =||[]\ | [] | |{_}{_}{_}{_}{_}{_}| | [] [|
[=|_______-12groszy-_______|=]|-|______|"|[ ][ ][ ][ ][ ][ ]|"|______|-|
'`O-O-O`==------==`O-O-O`' `O-O`^------------------------^`O-O`
Ufo
2005-12-06 18:51:27 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 17:14:10 +0000 (UTC), "Jarek Gacki"
Post by Jarek Gacki
umówmy się- świety nie jestem i lubię sobie wypić. Z tą różnicą że nawet na
imprezach gdzie lała się wódzia nigdy nie bylo wrzasków, kurw (ponad miarę)-
a prawda jest taka że największe bydło zrobiła wrocławska inteligencja.
Moze nie ekipa wroclawska, a ja. Reszta ludzi raczej nic zlego nie
zrobila.
Post by Jarek Gacki
Dlnśląski PR któego jesteś pracownikiem nawet takich konstrukcji nie potrafi
sobie sprowadzić.
Coz, nie rozumiecie sensu mojej wypowiedzi. Nie chodzi mi o to, ze te
SA110 jezdza, woza ludzi i pozwalaja utrzymywac jakies linie, ale o
to, ze ich zywotnosc nie bedzie tak dluga, jak nowego taboru. A majac
wiekszosc autobusow w wieku wiekszym niz 30 lat (bo zakladam, ze tyle
maja owe SA110) do niczego dobrego sie nie dojdzie. Bo jak zastapic
taka ilosc taboru, w momencie, gdy zaczna sie sypac?
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
głos na puszczy
2005-12-06 21:33:02 UTC
Permalink
Post by Ufo
A majac
wiekszosc autobusow w wieku wiekszym niz 30 lat (bo zakladam, ze tyle
maja owe SA110) do niczego dobrego sie nie dojdzie. Bo jak zastapic
taka ilosc taboru, w momencie, gdy zaczna sie sypac?
Kupić też używane, ale już lepsze, bo zarobiło się pieniądze na dobrej
pracy poprzednich. Przykładem są liczni przewoźnicy autobusowi, choćby
Minibus na linii Warszawa-Otwock. Zaczęli od 30-letnich Scanii, a na
najnowsze zakupy państowe dotowane niemoty patrzą z zazdrością.
A w końcu stać będzie na kupno nowych.

GnP
Łukasz Cielecki
2005-12-06 21:30:52 UTC
Permalink
Post by Jarek Gacki
a prawda jest taka że największe bydło zrobiła wrocławska inteligencja.
Gratuluję błednego uogólnienia.

ŁC - przedstawiciel wrocławskiej inteligencji, uczestnik imprezy (?)
Jarek Gacki
2005-12-06 22:05:05 UTC
Permalink
Post by Łukasz Cielecki
Post by Jarek Gacki
a prawda jest taka że największe bydło zrobiła wrocławska inteligencja.
Gratuluję błednego uogólnienia.
ŁC - przedstawiciel wrocławskiej inteligencji, uczestnik imprezy (?)
Chodizło mi o słowa Ufo, który mieni sie wrocławską inteligencją (jego
słowa) Pozostałych uczestników (poza Ufo i Embriao) z częsci wrocławskiej
przepraszam- zachowywali sie faktycznie normalnie.

Niestety na nocce mówiło sie wyłącznie o Wrocławiu.. więc cenzurkę ci mili
dwaj nawaleni jak szpadle koledzy wystawili przypadkowo nie tylko sobie.

W sumie 2 osoby na 126 to i tak margines...
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
decomposed06
2005-12-07 12:41:28 UTC
Permalink
Post by Jarek Gacki
Chodizło mi o słowa Ufo, który mieni sie wrocławską inteligencją (jego
słowa) Pozostałych uczestników (poza Ufo i Embriao) z częsci wrocławskiej
przepraszam- zachowywali sie faktycznie normalnie.
Niestety na nocce mówiło sie wyłącznie o Wrocławiu.. więc cenzurkę ci mili
dwaj nawaleni jak szpadle koledzy wystawili przypadkowo nie tylko sobie.
No coz zdarza sie czasem dac w palnik. A takiego zgonu nie mialem od
chyba pol roku. Zreszta to i tak dobrze ze sie tylko tak skonczylo,
bo gdybym byl trzezwy to pewnie jescze bardziej bym sie darl :D
A za wypowiedziane wowczas slowa przepraszam jesli kogos urazily.
Post by Jarek Gacki
W sumie 2 osoby na 126 to i tak margines...
Fakt, bylo bardzo sztywno.
--
http://kasia.asi.pwr.wroc.pl/ - Zdjecia Walbrzycha i okolic.
Ufo
2005-12-07 15:12:29 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 22:05:05 +0000 (UTC), "Jarek Gacki"
Post by Jarek Gacki
Niestety na nocce mówiło sie wyłącznie o Wrocławiu.. więc cenzurkę ci mili
dwaj nawaleni jak szpadle koledzy wystawili przypadkowo nie tylko sobie.
Tak, a najwieksza cenzurke wystawilismy organizatorom (w tym Tobie),
za nieutrzymanie porzadku na imprezie.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
3704
2005-12-06 17:20:46 UTC
Permalink
Post by Ufo
Tak, 40-tetnia konstrukcja (jak nie lepiej) na poziomie
technologicznym EN57. Moze tylko lepiej utrzymana. Ratowanie sie
trupami z odzysku do niczego nie prowadzi. Przyklad? PKM Bytom np...
Tylko ze Zachpom ma rowniez 4 nowe na 7 uzywanych, to po pierwsze. Po
drugie, polityka ta w naszych obecnych warunkach przyniosla niezaprzeczalny
sukces. Kontrprzykladu daleko szukac nie musisz - zalozmy ze nawet juz jest
te 5 szynobusow na Dln Slasku i co z tego wynika? Ciagle jezdza sklady
lok+wagon, mnostwo KKA, awarie (!! - myslisz ze gdybyscie mieli z 6-7 SA110
to tez by tak staly jak kolzlomy?), idiotyczne skomunikowania lub rownie
idiotyczny ich brak, wykorzystanie nowoczesnego przeciez taboru na zenujacym
poziomie... Dobrze ze na aglo nie jezdza jak w Krakowie, gdzie Tymbark i
Szczucinka coraz bardziej zapomniane... A tez maja syndrom "kupujemy tylko
nowe"!

tg
Ufo
2005-12-06 18:46:24 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 18:20:46 +0100, "3704"
Post by 3704
Tylko ze Zachpom ma rowniez 4 nowe na 7 uzywanych, to po pierwsze. Po
drugie, polityka ta w naszych obecnych warunkach przyniosla niezaprzeczalny
sukces. Kontrprzykladu daleko szukac nie musisz - zalozmy ze nawet juz jest
te 5 szynobusow na Dln Slasku i co z tego wynika? Ciagle jezdza sklady
lok+wagon, mnostwo KKA, awarie (!! - myslisz ze gdybyscie mieli z 6-7 SA110
to tez by tak staly jak kolzlomy?), idiotyczne skomunikowania lub rownie
idiotyczny ich brak, wykorzystanie nowoczesnego przeciez taboru na zenujacym
poziomie... Dobrze ze na aglo nie jezdza jak w Krakowie, gdzie Tymbark i
Szczucinka coraz bardziej zapomniane... A tez maja syndrom "kupujemy tylko
nowe"!
Oczywiscie, to wszystko jest faktem, jednak zwrocie uwage tez na druga
storne medalu - zakupy zomu nie sa dobre na dluzsza mete, a jedynie
moga zapchac pewne dziury w chwili obecnej. Predzej czy pozniej te
stare SA110 bedzie trzeba zastapic czyms nowym i co wtedy?
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
3704
2005-12-06 18:54:37 UTC
Permalink
Post by Ufo
Oczywiscie, to wszystko jest faktem, jednak zwrocie uwage tez na druga
storne medalu - zakupy zomu nie sa dobre na dluzsza mete, a jedynie
moga zapchac pewne dziury w chwili obecnej. Predzej czy pozniej te
stare SA110 bedzie trzeba zastapic czyms nowym i co wtedy?
BR628, BR648...

tg
Roman Jawdyk
2005-12-06 19:19:06 UTC
Permalink
Post by 3704
Post by Ufo
Oczywiscie, to wszystko jest faktem, jednak zwrocie uwage tez na druga
storne medalu - zakupy zomu nie sa dobre na dluzsza mete, a jedynie
moga zapchac pewne dziury w chwili obecnej. Predzej czy pozniej te
stare SA110 bedzie trzeba zastapic czyms nowym i co wtedy?
BR628, BR648...
Albo kupią nowe za pieniądze zaoszczędzone dzięki SA110.

Pozdr.
--
Jego Magnificencja trzyma drób w zamknięciu.
Ufo
2005-12-06 19:46:08 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 19:54:37 +0100, "3704"
Post by 3704
BR628, BR648...
Ale czy to jest rozwiazanie? Niemcy tez moga w koncu przestac
sprzedawac nam swoje wycofywane pojazdy.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Mateusz ¯muda ( z katowic )
2005-12-07 15:30:25 UTC
Permalink
Post by Ufo
Oczywiscie, to wszystko jest faktem, jednak zwrocie uwage tez na druga
storne medalu - zakupy zomu nie sa dobre na dluzsza mete, a jedynie
moga zapchac pewne dziury w chwili obecnej. Predzej czy pozniej te
stare SA110 bedzie trzeba zastapic czyms nowym i co wtedy?
Własnie dlatego w tym roku przybyły na zachodniopomorskich torach 3 nowe
autobusy a na przyszły rok planowane są kolejne zakupy. SA110 zostały
sprowadzone własnie po to by nie doprowadzić do sytuacji żenującej jaka jest na
dolnymśląsku - permamentne KKA , autobusy stojące po szopach a nie zarabiające
pieniądze.

Wole tą góre złomu niż autosana H9.


pozdrawiam
MaTe
Mateusz Żmuda
--
Wysłano z serwisu OnetNiusy: http://niusy.onet.pl
TKi3
2005-12-08 01:12:35 UTC
Permalink
Post by Mateusz ¯muda ( z katowic )
Wole tą góre złomu niż autosana H9.
Żeby to jeszcze jako KKA, H9 jeździło - toż to jeżdzą jakieś gówienka 14-
miejscowe :(
Czasem wynajmą ze Świebodzic jakiegoś Jelcza - to są szczyty wygody w KKA na
Legnica-Kamieniec ....
Jedyne pożądne autobusy jeżdzą do Lwówka - fakt, kupa luda jeździ tutaj -
nie mogą się bawić w wynajmowanie małych busików ...

P.S. Ależ Ty Ufo się czepiasz tych SA110 - daj se Dawid spokój ...
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Ufo
2005-12-08 07:37:19 UTC
Permalink
On Thu, 8 Dec 2005 01:12:35 +0000 (UTC), "TKi3"
Post by TKi3
P.S. Ależ Ty Ufo się czepiasz tych SA110 - daj se Dawid spokój ...
Czy Ty kiedys nie wspominales nic o samochodach masowo kupowanych z
zachodu i sprowadzanych do kraju?
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Marcin Kulik
2005-12-06 19:52:58 UTC
Permalink
Post by Ufo
Tak, 40-tetnia konstrukcja (jak nie lepiej) na poziomie
technologicznym EN57. Moze tylko lepiej utrzymana. Ratowanie sie
trupami z odzysku do niczego nie prowadzi. Przyklad? PKM Bytom np...
Trup jak trup, jeździ się tym przyjemnie i chyba jest mniej awaryjne niz
polskie wyroby. Poza tym lepszy rydz niż nic. Łatwo krytykować, ale w
warunkach permanentnego narzekania na brak kasy i niedasizmu każda inicjatywa
się liczy.
MK
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Ufo
2005-12-06 20:15:04 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 19:52:58 +0000 (UTC), "Marcin Kulik"
Post by Marcin Kulik
Trup jak trup, jeździ się tym przyjemnie i chyba jest mniej awaryjne niz
polskie wyroby.
Bo jest stare, proste i dotarte. Nie ma elektorniki, nowych rozwiazan.
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Mareczek
2005-12-06 20:43:43 UTC
Permalink
Post by Ufo
Bo jest stare, proste i dotarte. Nie ma elektorniki, nowych rozwiazan.
A na dodatek za grosze! I dlatego to kupilismy...

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Ufo
2005-12-07 15:13:09 UTC
Permalink
On Tue, 6 Dec 2005 21:43:43 +0100, "Mareczek"
Post by Mareczek
A na dodatek za grosze! I dlatego to kupilismy...
A czy cena nie moze stanowic oceny tego taboru?
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Mareczek
2005-12-07 19:01:34 UTC
Permalink
Post by Ufo
Post by Mareczek
A na dodatek za grosze! I dlatego to kupilismy...
A czy cena nie moze stanowic oceny tego taboru?
Nie powinno sie tak robic - nie wszystko drozsze jest lepsze od tanszych
(lub jest takie same).

Teraz inaczej - co bys wolal - zawiesic 2 linie kolejowe, pozbywajac sie
kolejnych klientow, czy kupic uzywane szynobusy i ratowac te linie lepsza
oferta?


--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Ufo
2005-12-07 22:13:16 UTC
Permalink
On Wed, 7 Dec 2005 20:01:34 +0100, "Mareczek"
Post by Mareczek
Teraz inaczej - co bys wolal - zawiesic 2 linie kolejowe, pozbywajac sie
kolejnych klientow, czy kupic uzywane szynobusy i ratowac te linie lepsza
oferta?
Na jak dlugo?
co bedzioe w momencie posypania sie SA110?
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
Mareczek
2005-12-07 22:44:45 UTC
Permalink
Post by Ufo
Na jak dlugo?
co bedzioe w momencie posypania sie SA110?
Czesc ruchu przejma SA103 oraz inne szynobusy, ktore sie kupi w
miedzyczasie. Po drugie na pewno wszystkie na raz nie padna - a na pewno z
14 silnikowych z 6 bedziesz mogl sklecic w calosc. Teraz pytanie, kiedy te
SA110 padna? Cos mi swita, ze duzo pozniej niz nasze ogolnokrajowe
wynalazki.

--
Pzdr Mareczek | mpaw(at)kolej.szczecin.pl
Statystyki - http://infoludek.pl/~mpaw | GG #1317273
-##-
"A o tym pociągu to zapomnij, nie zmieści się do tabelki."
(C) beton by PKP
Michał Ch
2005-12-06 20:39:45 UTC
Permalink
(...) tylko po to, aby się solidnie urżnąć (...)
Etam od razu urżnąć. Po prostu posiłkowali się substancjami mającymi na celu
poprawę stabilności ręki podczas fotostopów. :))
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Jarek Gacki
2005-12-06 17:19:16 UTC
Permalink
i ja dorzucę swoje.

Przyznam że służba w druzynie konduktorskiej na tym składzie była bardzo
przyjemna. Tak dla mnie jak i dla kierownika (spotkałem go dzień później we
Włókniarzu)

Fajni ludzie- w sumie przy takiej funkcji praktycznie poznałem wszystkich.

Co do fotostopów nie wypowiadam sie- poza incydentem won z kadru i drugą
twarzą chyab były ok choc ja nie fociłem.

Mam nadzieję ze uda sie jeszcze cos zorganizować.
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Marcin Kulik
2005-12-06 21:30:21 UTC
Permalink
Testowali szynobus


Ponad stu miłośników kolei z całej Polski wzięło udział w przejażdżce
szynobusem, który dla kolei kupił od Niemców zachodniopomorski Urząd
Marszałkowski. Szynobus przejechał przez Stargard. Z przejażdżki skorzystało
dwieście osób, wśród nich byli stargardzianie.Trasa połączonych jednostek SA 110 i SA 112, o które wzbogaciła się kolej,
wiodła ze Szczecina Głównego przez Stargard, Stargard Wąskotorowy, Pyrzyce do
Głazowa. Powrót był przez te same miejscowości.Przez StargardSzynobus jechał między innymi nieczynnymi trasami kolejowymi. Także tymi w
Stargardzie.

- Część uczestników była nastawiona na podziwianie tych nieczynnych już tras
kolejowych - mówi Arkadiusz Lipka, członek miejscowego oddziału
Szczecińskiego Towarzystwa Miłośników Kolei Żelaznej. - Niektórych fascynują
reakcje ludzi, którzy mieszkają w pobliżu nieużywanych od lat torów. Inni są
zainteresowani zrobieniem ciekawych ujęć fotograficznych. Dziś mieli okazję
przejechać się szynobusem, który wraz z nowym rozkładem jazdy będzie kursował
dwa razy dziennie na trasie Stargard-Szczecinek.Kolej to ich pasjaW wycieczce wzięło udział 130 osób z całej Polski. Większość to pasjonaci
kolei.

- W dzieciństwie marzyłem o tym, by zostać kolejarzem, ale ze względu na wadę
wzroku musiałem z tego zrezygnować - mówi Tomasz Żurawski, historyk z Gdyni. -
Dlatego teraz w ten sposób realizuję swoje zainteresowania. Każdą wycieczkę
dokumentuję. Robię pamiątkowe zdjęcia nieczynnych tras kolejowych oraz
starego i obecnie używanego taboru.

Wśród uczestników przejażdżki nie zabrakło stargardzian.

- Interesuje mnie tabor kolejowy, gdyż jestem projektantem instalacji do
pociągów i maszyn kolejowych - mówi Zdzisław Skulski ze Stargardu. - Chciałem
zobaczyć, jak ten szynobus jest zbudowany i poznać jego możliwości. Muszę
przyznać, że nasz rodzimy tabor jest ładniejszy.

Wycieczki nieczynnymi szlakami kolejowymi odbywają się cyklicznie. Od lat
organizują je Sekcja Przewozów Regionalnych PKP we współpracy ze Szczecińskim
Towarzystwem Miłośników Kolei Żelaznej.


http://www.glosszczecinski.pl/
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Lukasz Stawicki
2005-12-07 15:28:40 UTC
Permalink
Jak tak sobie czytam, kto byl bardziej pijany, kto zrobil sobie wiekszy
obciach itp - to powoli przestaje miec ochote na jakikolwiek wyjazd na
jakakolwiek impreze. Dzieki wam, drodzy MK, za skuteczne zniechecanie.
--
[ Lukasz Stawicki
[ torunczyk na permanentnej emigracji
[ Zestaw hobbystyczny = podroze + fotografia + kolej + wedkarstwo
Piotr Piwarski
2005-12-07 16:47:16 UTC
Permalink
On Wed, 07 Dec 2005 16:28:40 +0100
Post by Lukasz Stawicki
Jak tak sobie czytam, kto byl bardziej pijany, kto zrobil sobie
wiekszy obciach itp - to powoli przestaje miec ochote na jakikolwiek
wyjazd na jakakolwiek impreze. Dzieki wam, drodzy MK, za skuteczne
zniechecanie.
O, wa, obrazil sie i poszedl...

Jesli masz komus za zle, ze zrelacjonowal mniej lub bardziej
subiektywnie jakies tam ekcesy to chyba Twoje miejsce jest w
poprzedniej epoce ;)

ATSD - to az tak duzo, te kilka osob, na 150 osob?

Porownaj z jakimkolwiek innym zlotem np. harleyowcow ;P
--
[ Pozdrawiam - Piffko / SQ2LIT ] [DS1]
[ <piffko1.at.gazeta.dot.pl> ] [54°22'15''N]
[ MKiKM | HAM | PG WIL | GG:1387904 ] [18°36'30''E]
[ 2.6.13-1.1532_FC4 i686 GNU/Linux ] Administrator SKOS PG
Ufo
2005-12-07 22:11:11 UTC
Permalink
Post by Piotr Piwarski
Porownaj z jakimkolwiek innym zlotem np. harleyowcow ;P
No ja pierdziele, ktos tam sie spil, nikomu nic sie nie stalo, czyli
standard, i wielka afera. A ze pewien warszawiak pokazal gola dupe
dyrektorowi PR Szczecin, to juz nikt nic nie powie. Powalilo was!
--
Dawid Fratczak
Tramwaje, Autobusy, Kolej
http://www.ufo.kolej.szczecin.pl
wHiSpEr
2005-12-07 23:05:15 UTC
Permalink
Porownaj z jakimkolwiek innym zlotem np. harleyowcow ;P

Przynajmniej nikt nazistowskich piosenek nie wyspiewywal jak w schonisku w
Bdg. :-P
--
=============================
Pozdrawiam, wHiSpEr
12groszy
2005-12-07 23:05:13 UTC
Permalink
Content-Type: text/html;
Post by Lukasz Stawicki
Jak tak sobie czytam, kto byl bardziej pijany, kto zrobil sobie wiekszy
obciach itp - to powoli przestaje miec ochote na jakikolwiek wyjazd na
jakakolwiek impreze. Dzieki wam, drodzy MK, za skuteczne zniechecanie.
Żeby to była jedyna impreza na której ku....i rzucali.
Na pożegnaniu EP05 było mniej więcej tak samo jeśli nie gorzej. Tam jedna i
ciągle ta sama osoba rzucała epitetami. Ja i tak nie zapomnę gościa ponad
40 lat (modelarz chyba z Łodzi), który na Stradomiu prawie chciał w mordę
dać jakiemuś młodemu MK stojącemu przy EP05.
--
________________________ |************************************|
/[]||= = = == = = =||[]\ | [] | |{_}{_}{_}{_}{_}{_}| | [] [|
[=|_______-12groszy-_______|=]|-|______|"|[ ][ ][ ][ ][ ][ ]|"|______|-|
'`O-O-O`==------==`O-O-O`' `O-O`^------------------------^`O-O`
Kontynuuj czytanie narkive:
Loading...