Discussion:
EKG: Koleją z Azji do Europy
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
u2
2019-05-17 14:08:05 UTC
Permalink
http://wgospodarce.pl/informacje/63662-ekg-koleja-z-azji-do-europy


16 maja 2019
19:02


Polska jest mocnym graczem w handlu między Chinami a Unią Europejską.
Swój logistyczny potencjał powinniśmy wykorzystywać jednak lepiej.

Przez Polskę wiedzie główna kolejowa trasa Nowego Jedwabnego Szlaku.
Biegnie przez nasz „suchy port” w Małaszewiczach. Co trzeba zrobić, by
Polska poprawiła swoja konkurencyjność i nie przegrała walki o intratne
źródła dochodów pochodzących z wymiany handlowej między UE a Chinami?
Dyskutowali o tym uczestnicy panelu „Logistyka między Europą i Azją”
podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, mówił o konieczności takiej
poprawy obsługi na granicy, by zamknęła się ona w jak najkrótszym
czasie, a także o poprawie prędkości na naszych torach. Polska musi
poczynić duże inwestycje, by podnieść przepustowość na torach.
Realizacja takich projektów jest konieczna, by nie tylko zarabiać na
Nowym Jedwabnym Szlaku, ale również przeciwdziałać ewentualnemu
pominięciu trasy biegnącej przez Polskę (pojawiają się alternatywne
szlaki, próbujące ominąć nasz kraj z północy i z południa).

O koniecznych zmianach, przede wszystkim o poprawie konkurencyjności na
Nowym Jedwabnym Szlaku, mówił również Czesław Warsewicz, prezes PKP
Cargo. Ruch kolejowy między UE a Chinami w ostatnich trzech, czterech
latach rośnie bardzo szybko: w 2018 roku przejechało na tej trasie około
6300 pociągów, w 2016 było ich 1700, a pięć lat temu zaledwie 300.
Maleje również dysproporcja pomiędzy ruchem z i do Chin –jeszcze kilka
lat temu do Unii przyjeżdżało o wiele więcej pociągów z Państwa Środka
niż z niej wyjeżdżało. Proporcje powoli jednak się zmieniają: jak mówił
Czesław Warsewicz, w 2017 roku pociągi jadące do Europy stanowiły 65
proc. wszystkich połączeń, a w 2018 roku ten wskaźnik spadł do 57 proc.

Prezes PKP Cargo przyznał, że korzystne położenie geograficzne Polski to
poważny atut, jednak nad naszą konkurencyjnością trzeba jeszcze
popracować. Takie działania są podejmowane zarówno przez spółkę, jak i
przez całą Grupę PKP. Według Czesława Warsewicza, elementami tej
konkurencyjności są: cena, czas i miejsce dowozu. Wymagają one rozwoju
infrastruktury kolejowej i skrócenia czasu transportu z Chin do Niemiec
przez Polskę. Usprawnieniu ma służyć nawiązanie współpracy PKP Cargo z
portem w Duisburgu i przewoźnikami kolejowymi w innych państwach
unijnych. Pomogą one przyspieszyć przewozy nie tylko na Nowym Jedwabnym
Szlaku, ale także między północą i południem Europy a zachodem. PKP
Cargo chce też być bardziej obecny na rynku chińskim, stąd plany
powołania jeszcze w tym roku w Państwie Środka przedstawicielstwa lub
spółki. Przewoźnik planuje również rozbudowę terminalu w Małaszewiczach,
by mógł on w przyszłości obsługiwać większą liczbę pociągów kursujących
na tracie UE-Chiny.

Radosław Pyffel, pełnomocnik zarządu PKP Cargo ds. rynków wschodnich
mówił, że przez Małaszewicze przejeżdża aż 80 proc. pociągów z Azji do
Europy. Według niego, nigdy nie zostaniemy wykluczeni z Nowego
Jedwabnego Szlaku, choć nasz udział w profitach wynikających z
uczestnictwa może się zmieniać. Uważa również, że rozwój szlaku nie jest
zagrożony, ponieważ jest to projekt autorstwa prezydenta Xi Jinpinga, a
do tego w wielu przypadkach może się już obywać bez dotacji rządu
centralnego, ponieważ zaczął zarabiać. Radosław Pyffel stwierdził
również, że rozwojowi projektu sprzyja wojna celna między USA i Chinami,
która doprowadziła do tego, że część prowincji zaczęła już odczuwać jej
skutki, w związku z tym zaczyna przywiązywać większą wagę do handlu z
Unią. Podczas panelu praktycznie we wszystkich wypowiedziach pojawiał
się wątek stworzenia w Polsce hubu logistycznego, który łączyłby jak
najwięcej sposobów transportu towarów: od kolei po transport drogowy czy
lotniczy. Ograniczenie się wyłącznie do roli kraju tranzytowego byłoby
zaprzepaszczeniem szansy, jaką daje nam nasze położenie geograficzne i
rozwijający się w szybkim tempie handel Unii Europejskiej z Chinami.

Według Tomasza Grzelaka, prezesa Hatrans Logistic, znakomitym miejscem
do stworzenia takiego newralgicznego miejsca jest Łódź. Jana Pieriegud z
SGH stwierdziła, że Polska znajduje się w podstawowym korytarzu
biegnącym z Chin do Europy, pod względem konkurencyjności wypadamy
lepiej niż inne szlaki, ale będziemy musieli rozwiązać poważne problemy
operacyjne, by utrzymać swoją pozycję.

Dariusz Sikora, członek zarządu w PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa,
mówił o dobrych perspektywach tranzytu towarów koleją przez Ukrainę,
które trafiają do Euroterminalu w Sławkowie, gdzie mogą być
przeładowywane na inne środki transportu. Sławków to terminal
przeładunkowy usytuowanym na styku najdalej na zachód wysuniętego
odcinka linii kolejowych o szerokim rozstawie toru i linii
normalnotorowej. Znajduje się w pobliżu przecięcia Paneuropejskich
Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem oraz Północ z
Południem naszego kontynentu. Mirosław Antonowicz podkreślił, że
transport kolejowy jest stosunkowo tani, a hub logistyczny jest krajowi
bardzo potrzebny. Promień oddziaływania hubu jest tak szeroki, że w jego
zasięgu mogłaby się znaleźć cała Europa centralna.

sk
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
Dąbrowski
2019-05-18 14:01:31 UTC
Permalink
Post by u2
Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, mówił o konieczności takiej
poprawy obsługi na granicy, by zamknęła się ona w jak najkrótszym
czasie, a także o poprawie prędkości na naszych torach. Polska musi
poczynić duże inwestycje, by podnieść przepustowość na torach.
Prędkość to jedno ale oprócz tego trzeba zwiększyć ilość torów na
stacjach. Każdy kto ma dostęp do SWDR/SEPE może sprawdzić jaka jest
najczęstsza przyczyna opóźnień pociągów towarowych. A jest to "brak
wolnych torów na przyjęcie pociągu". Przykładem takiej "ciasnej" stacji
jest chociażby Sokółka. Węzeł dla linii 6 i 40. Do tego szerokotorowa
linia 57. Mają do obsługi kilka bocznic, uruchamiają codziennie
kilkanaście swoich pociągów i muszą przepuścić pociągi z Suwałk i
Kuźnicy. A mają tylko kilka torów przyjęciowych. Stoją więc pociągi w
Machnaczu, w Gieniuszach, w Sidrze, w Dąbrowie Białostockiej, w
Augustowie, w Kuźnicy a przyczyna jest wszędzie taka sama - "brak
wolnych torów na przyjęcie pociągu na stacji Sokółka".
u2
2019-05-18 17:44:25 UTC
Permalink
Post by Dąbrowski
Post by u2
Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, mówił o konieczności
takiej poprawy obsługi na granicy, by zamknęła się ona w jak
najkrótszym czasie, a także o poprawie prędkości na naszych torach.
Polska musi poczynić duże inwestycje, by podnieść przepustowość na
torach.
Prędkość to jedno ale oprócz tego trzeba zwiększyć ilość torów na
stacjach. Każdy kto ma dostęp do SWDR/SEPE może sprawdzić jaka jest
najczęstsza przyczyna opóźnień pociągów towarowych. A jest to "brak
wolnych torów na przyjęcie pociągu". Przykładem takiej "ciasnej" stacji
jest chociażby Sokółka. Węzeł dla linii 6 i 40. Do tego szerokotorowa
linia 57. Mają do obsługi kilka bocznic, uruchamiają codziennie
kilkanaście swoich pociągów i muszą przepuścić pociągi z Suwałk i
Kuźnicy. A mają tylko kilka torów przyjęciowych. Stoją więc pociągi w
Machnaczu, w Gieniuszach, w Sidrze, w Dąbrowie Białostockiej, w
Augustowie, w Kuźnicy a przyczyna jest wszędzie taka sama - "brak
wolnych torów na przyjęcie pociągu na stacji Sokółka".
ano, Sokółka to wąskie gardło, towarów do przewozu nie brakuje, ale
szwankuje przepustowość, wiadomo, jest tylko jeden tor, pociągi nie mogą
się mijać bezkolizyjnie

kilka razy już postulowałem, aby wyprowadzić tiry na tory, do tego
przydałby się drugi tor, oraz elektryfikacja linii z Sokółki do Suwałk,
ale widać szybciej zostanie wybudowana Rail Baltica, która odciąży Sokółkę:)
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
K. Sz.
2019-05-19 06:17:12 UTC
Permalink
Post by u2
Post by Dąbrowski
Post by u2
Mirosław Antonowicz, członek zarządu PKP SA, mówił o konieczności
takiej poprawy obsługi na granicy, by zamknęła się ona w jak
najkrótszym czasie, a także o poprawie prędkości na naszych torach.
Polska musi poczynić duże inwestycje, by podnieść przepustowość na
torach.
Prędkość to jedno ale oprócz tego trzeba zwiększyć ilość torów na
stacjach. Każdy kto ma dostęp do SWDR/SEPE może sprawdzić jaka jest
najczęstsza przyczyna opóźnień pociągów towarowych. A jest to "brak
wolnych torów na przyjęcie pociągu". Przykładem takiej "ciasnej"
stacji jest chociażby Sokółka. Węzeł dla linii 6 i 40. Do tego
szerokotorowa linia 57. Mają do obsługi kilka bocznic, uruchamiają
codziennie kilkanaście swoich pociągów i muszą przepuścić pociągi z
Suwałk i Kuźnicy. A mają tylko kilka torów przyjęciowych. Stoją więc
pociągi w Machnaczu, w Gieniuszach, w Sidrze, w Dąbrowie
Białostockiej, w Augustowie, w Kuźnicy a przyczyna jest wszędzie taka
sama - "brak wolnych torów na przyjęcie pociągu na stacji Sokółka".
ano, Sokółka to wąskie gardło, towarów do przewozu nie brakuje, ale
szwankuje przepustowość, wiadomo, jest tylko jeden tor, pociągi nie mogą
się mijać bezkolizyjnie
kilka razy już postulowałem, aby wyprowadzić tiry na tory, do tego
przydałby się drugi tor, oraz elektryfikacja linii z Sokółki do Suwałk,
ale widać szybciej zostanie wybudowana Rail Baltica, która odciąży Sokółkę:)
E, nie warto... Przecież jest Prezes LOT-u z wizją czterech torów z Chin
do Polski:

Na marginesie forum Rafał Milczarski podzielił się też swoim pomysłem
związanym z ułatwieniem przewozu towarów. Powoływał się przy tym na
swoje doświadczenie z branży kolejowej (wcześniej związany m.in. z
Foster Yeoman Limited, Koleją Bałtycką, Freightlinerem, prezesował
Związkowi Niezależnych Przewoźników Kolejowych).

– Myślę, że jest sposób, by skrócić czas transportu towarów drogą lądową
z Chin do Polski do trzech dni. Wymagałoby to budowy czterech
równoległych torów – niekoniecznie szerokotorowych – przez terytorium
Kazachstanu, Rosji, Białorusi do wielkiego portu lądowego w sercu Polski
– mówił Milczarski. – Gwarantuję, że wszystkie strategiczne kwestie,
związane np. z dostępem do różnych wód morskich, byłyby rozwiązane –
dodawał prezes.

https://www.rynek-lotniczy.pl/wiadomosci/prezes-lotu-z-wizja-czterech-torow-z-chin-do-polski--5976.html
f***@gmail.com
2019-05-19 08:49:41 UTC
Permalink
Post by K. Sz.
– Myślę, że jest sposób, by skrócić czas transportu towarów drogą lądową
z Chin do Polski do trzech dni. Wymagałoby to budowy czterech
równoległych torów – niekoniecznie szerokotorowych – przez terytorium
Kazachstanu, Rosji, Białorusi do wielkiego portu lądowego w sercu Polski
– mówił Milczarski.
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.


FG
u2
2019-05-19 19:58:04 UTC
Permalink
Post by f***@gmail.com
Post by K. Sz.
– Myślę, że jest sposób, by skrócić czas transportu towarów drogą lądową
z Chin do Polski do trzech dni. Wymagałoby to budowy czterech
równoległych torów – niekoniecznie szerokotorowych – przez terytorium
Kazachstanu, Rosji, Białorusi do wielkiego portu lądowego w sercu Polski
– mówił Milczarski.
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.
jak przejeżdżam przez Sokółkę to jest sporo torów, więcej niż 4:)

w kierunku południe - północ wystarczyłyby dwa tory plus elektryfikacja
do granicy z Litwą:)
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
u2
2019-05-19 20:00:57 UTC
Permalink
Post by u2
Post by f***@gmail.com
Post by K. Sz.
– Myślę, że jest sposób, by skrócić czas transportu towarów drogą lądową
z Chin do Polski do trzech dni. Wymagałoby to budowy czterech
równoległych torów – niekoniecznie szerokotorowych – przez terytorium
Kazachstanu, Rosji, Białorusi do wielkiego portu lądowego w sercu Polski
– mówił Milczarski.
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.
jak przejeżdżam przez Sokółkę to jest sporo torów, więcej niż 4:)
dokładnie 5 torów:)

https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=cNowZ447buw

Przejazd kolejowy na ulicy Kryńskiej w Sokółce
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
Dąbrowski
2019-05-21 17:11:43 UTC
Permalink
Post by u2
Post by u2
jak przejeżdżam przez Sokółkę to jest sporo torów, więcej niż 4:)
dokładnie 5 torów:)
Mijanka pasażerskich i już zostaje tylko 3 tory. A to bardzo mało przy
tej ilości pociągów towarowych jakie stacja obsługuje. Pół biedy gdy
przewoźnik tylko przejeżdża przez stacje, ale np PKP Cargo zmienia
lokomotywę. Nie zawsze druga lokomotywa już czeka, bywa że jest
lokomotywa ale nie ma rewidenta bo pojechał na bocznicę. I już tor jest
zajęty przez dłuższy czas. A Sokółka uruchamia także swoje pociągi.
Gdzieś te pociągi trzeba zestawić. 5 torów to zdecydowanie zbyt mało.
u2
2019-05-21 17:27:39 UTC
Permalink
Post by Dąbrowski
Post by u2
Post by u2
jak przejeżdżam przez Sokółkę to jest sporo torów, więcej niż 4:)
dokładnie 5 torów:)
Mijanka pasażerskich i już zostaje tylko 3 tory. A to bardzo mało przy
tej ilości pociągów towarowych jakie stacja obsługuje. Pół biedy gdy
przewoźnik tylko przejeżdża przez stacje, ale np PKP Cargo zmienia
lokomotywę. Nie zawsze druga lokomotywa już czeka, bywa że jest
lokomotywa ale nie ma rewidenta bo pojechał na bocznicę. I już tor jest
zajęty przez dłuższy czas. A Sokółka uruchamia także swoje pociągi.
Gdzieś te pociągi trzeba zestawić. 5 torów to zdecydowanie zbyt mało.
no niestety, Rail Baltica ominie Sokółkę, miałeś kilka dekad, aby
powiększyć przepustowość linii z Sokółki do Suwałk, w tym ją
zelektryfikować, teraz to już po ptokach:)
--
George Orwell :

"If liberty means anything at all, it means the right to tell people
what they do not want to hear"
Dąbrowski
2019-05-21 16:38:59 UTC
Permalink
Post by f***@gmail.com
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.
Brak wolnych torów to nie tylko Sokółka. Także Siedlce, Czeremcha,
Łuków, Białystok i dziesiątki innych stacji. To powoli staje się
problemem ogólnopolskim.
U***@web.de
2019-05-23 10:26:16 UTC
Permalink
Post by Dąbrowski
Post by f***@gmail.com
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.
Brak wolnych torów to nie tylko Sokółka. Także Siedlce, Czeremcha,
Łuków, Białystok i dziesiątki innych stacji. To powoli staje się
problemem ogólnopolskim.
Czy jest wolne tory na LHS?

Pozdrawiam, ULF
U***@web.de
2019-05-23 11:39:46 UTC
Permalink
Post by Dąbrowski
Post by f***@gmail.com
4 euro tory spoko.
Byle nie przez Sokółkę, bo Chińczycy będą zieloni ze złości jak się
dowiedzą, że nie mogą wyprawić wahadła z kontenerami z powodu braku wolnych
torów w Sokółce.
Brak wolnych torów to nie tylko Sokółka. Także Siedlce, Czeremcha,
Łuków, Białystok i dziesiątki innych stacji. To powoli staje się
problemem ogólnopolskim.
Czy są wolne tory na LHS?

Pozdrawiam, ULF
Tomasz Ozon
2019-05-29 06:04:08 UTC
Permalink
Post by Dąbrowski
Brak wolnych torów to nie tylko Sokółka. Także Siedlce, Czeremcha,
Łuków, Białystok i dziesiątki innych stacji. To powoli staje się
problemem ogólnopolskim.
Białystok czy Łuków? przecież to duże stacje. No chyba, że połowa
istniejących torów jest z przyczyn technicznych nieczynna?

pozdr
TO3

Piotr Karocki
2019-05-27 11:02:09 UTC
Permalink
Post by u2
jeszcze kilka
lat temu do Unii przyjezdzalo o wiele wiecej pociagow z Panstwa
Srodka niz z niej wyjezdzalo.
Znaczy ze Chiny sprzedawaly w EU lokomotywy i wagony, a teraz juz
europejski rynek tymi wagonami i lokomotywami sie nasycil? :)
Loading...